Zum Beispiel – jak zilustrować swoje poglądy

Beispiele – słownictwo niezbędne w dyskusji i/lub prezentacji

Jeżeli chodzi o klarowność  uzasadnień, tez czy antytez niezbędne są przekonywające przykłady. Na ich podstawie można doprecyzować wiele niejasności. Dobry przykład może przekonać słuchaczy do naszej idei. Przykłady są ważne, gdyż mogą sporo wyjaśnić, zilustrować tezę lub antytezę, mogą dodać życia lub/ i wnieść  nowe ciekawe aspekty.

Przykłady powinny być dosyć konkretne, niezbyt abstrakcyjne, gdyż zamiast zaciekawić  mogą zmęczyć słuchacza. Przykłady pozwalają skupić uwagę i  zainteresować danym problemem.   Pozwalają również w prosty sposób zilustrować lub wyrazić sprawy, które trudne są  do wyjaśnienie w paru słowach. Nie zaleca się jednak przytaczać ich zbyt wiele, gdyż można osiągnąć efekt przeciwny od zamierzonego.

Dobry przykład może zdziałać wiele. Do tego potrzebne jest dobre słownictwo.

Beispiel

 <Beispiels, Beispiele> das . etw., das dazu dient, etw. anschaulich zu erklären, zu illustrieren – coś, co służy do obrazowego wyjaśnienia. Tyle definicja. Na początku podam proste – znane wszystkim słownictwo:

zum Beispiel/z.B – na przykład

beispielsweise – przykładowo

wie etwa – jak na przykład

Nie ograniczajmy się jednak tylko do tego podstawowego słownictwa. Warto przyswoić sobie również inne zwroty, takie jak podane poniżej:

Ich möchte meine Meinung durch ein Beispiel belegen. – Chciałbym/chciałabym wyjaśnić moje zdanie przytaczając pewien przykład.

Ich möchte an einem Beispiel etwas näher erläutern/erklären. – Chciałabym/chciałbym bliżej objaśnić coś na pewnym przykładzie.

Anhand eines Beispiels erkläre ich meine These. – Moją tezę wyjaśnię na podstawie pewnego przykładu.

Aus eigener Erfahrung weiβ ich, dass… – Z własnego doświadczenia wiem, że…

Ich möchte meine These an einem Beispiel explizieren. – Chciałabym/chciałbym wyjaśnić moją tezę na pewnym przykładzie.

 Man kann Beispiele mehren, aber ich möchte nur einige anführen/herausgreifen. – Przykłady można mnożyć, ja chciałbym/chciałbym przytoczyć tylko niektóre.

Ich möchte meine These durch ein Beispiel konkretisieren. – Chciałabym/chciałbym na podstawie pewnego przykładu skonkretyzować moją tezę.

Das ist ein gutes/treffendes/anschauliches/repräsentatives Beispiel . – To jest  dobry/trafny/obrazowy/typowy przykład.

Das ist ein gutes Beispiel für meine These/ dafür, dass… – To jest dobry przykład do mojej tezy/do opisania tego, o czym …

Dies kann als ein Beispiel dienen. – To może służyć jako przykład.

Ich möchte etwas verdeutlichen/klarmachen/veranschaulichen/illustieren/konkretisieren. – Chciałabym/chciałbym coś wyjaśnić/objaśnić/zilustrować/konkretyzować.

Bywają jednak sytuacje, w których brakuje nam dobrych przykładów. Wtedy ratujemy się następującymi zwrotami:

Mir fällt leider gerade kein gutes Beispiel ein. – Nie przychodzi mi do głowy w tym momencie żaden dobry przykład.

Ich kann kein gutes Beispiel dafür bringen. – Nie przytoczę dobrego przykładu.

Życzę wynajdowania samych dobrych przykładów!

Przeczytaj również

Spodobało się? Udostępnij i podziel się z innymi!

Leave a Reply