ADUSO – czyli o szyku prostym w zdaniach złożonych

Spójniki ADUSO a szyk prosty w zdaniu złożonym

Spójniki łączące zdania złożone (współrzędne i podrzędne – w języku polskim wygląda to następująco) wymagają użycia albo szyku prostego, albo przestawnego, albo końcowego.

W tym wpisie zajmę się spójnikami wymagającymi użycia szyku prostego. Pomocnym powinien okazać się skrót, znany mi od zawsze.

Co oznacza ten skrót? Wyjaśnię na podstawie ryciny:

ABER, DENN, UND, SONDERN, ODER

ABER– jednak, ale, mimo to, natomiast

1. verwendet, um einen Gegensatz zwischen der Aussage des Hauptsatzes und der des Nebensatzes auszudrücken (używamy w celu wyrażenia kontrastu między wypowiedzią zdania głównego a zdaniem podrzędnym) z.B Es regnet, aber wir amüsieren uns gut.

2. verwendet, um eine Behauptung einzuschränken. (używamy, by zawęzić wypowiedź) Er ist streng, aber gerecht.

DENN– ponieważ, gdyż, bo

1. verwendet, um im Nebensatz eine (bekannte) Ursache der Aussage des Hauptsatzes zu nennen (używa się celu wyjaśnienia w zdaniu podrzędnym (znanej) przyczyny działania, wynikającego z wypowiedzi w zdaniu głównym). Er kommt nicht, denn er ist krank.

UND – i, a, a następnie

4. verwendet, um zwei Sätze zu verbinden, die einen Gegensatz ausdrücken (używa się by wyrazić przeciwieństowo)  Er hat gewonnen und ich habe wieder verloren.
5. verwendet, um zwei Sätze zu verbinden, wobei der Inhalt des ersten Satzes die Bedingung für den Inhalt des zweiten Satzes darstellt  (używa się, kiedy treść pierwszego zdania jest warunkiem treści drugiego)  Sie hat nicht gelernt und eine schlechte Zensur bekommen.
6. verwendet, um zwei Sätze zu verbinden, die ein Geschehen zur gleichen Zeit ausdrücken (używa się, by podkreślić równoczesność wydarzeń) , Sie kocht und hört dabei Radio.
7. verwendet, um zwei Sätze zu verbinden, die ein aufeinanderfolgendes Geschehen ausdrücken (używamy, by wyrazić kolejność wydarzeń – tłumaczymy „a następnie”). Er steht um 6 Uhr auf und kocht (dann) erstmal Kaffee.
SONDERN – lecz
sondern2vielmehr drückt nach einer verneinten Aussage aus, dass nun das Zutreffende gesagt wird (wyraża w zdaniu drugim, to co było zaprzeczone w zdaniu pierwszym). Er studiert nicht, sondern er arbeitet.
ODER – albo
1. verwendet, um auszudrücken, dass zwischen zwei Alternativen ein absoluter Gegensatz besteht und nur eine gewählt werden kann  (używa się by podkreślić przeciwieństwo dwóch alternatywnych rozwiązań, przy czym tylko jedno może być wybrane).  Man kann die Wohnung mieten oder kaufen.
4. verwendet, um auf eine unangenehme Konsequenz hinzuweisen (używa się w celu wykazania nieprzyjemnej konsekwencji).  Wir müssen jetzt gehen oder wir verpassen den Zug.
Przeczytaj również

 

Spodobało się? Udostępnij i podziel się z innymi!

Leave a Reply