Akkusativ – jest po prostu kochany!

O bierniku (Akkusativ) pisałam już w linku.

Powstaje pytanie, kiedy należy stosować ten przypadek. Chociaż odpowiedź jest prosta, warto usystematyzować zastosowanie przypadku [A].
 W punktach wypiszę jego zastosowanie, aby ułatwić zapamiętanie.
Pytanie to jest absolutną podstawą do zastosowania tego przypadku.
(listę czasowników łączących się również  z Akkusativem znajdziesz tu)

UWAGA NA WYJĄTKI

(najczęściej generujące użycie błędnego przypadku)

begegnen – spotykać (choć pytanie jest kogo? to odpowiedź jest w [D])
Sie begegnet ihm.
lassen – kazać,  pozwolić (pytanie po polsku brzmi „komu?” – odpowiedź jest jednak w [A])
Lässt du mich [gehen]?
stören – przeszkadzać (pytanie po polsku brzmi „komu?” – odpowiedź jest w [A])
Du störst mich nicht.

2. czasowniki wymagające użycia  dwóch rzeczowników  [Akkusativ, Akkusativ]

Istnieją czasowniki wymagające użycia dwóch rzeczowników w Akkusativ’ie np.

 nennen – nazywać (Ich nenne dich meinen besten Freund)

schelten  – łajać, zwymyślać (Er schilt ihn einen Angsthasen.)

kosten  – kosztować. (Das Auto kostet mich einen Haufen Geld.)

 lehren – nauczać (Der Maler lehrt sie das Malen)

schimpfen – zwymyślać, wyzywać kogoś od –  (Er schimpf ihn einen Feigling)

abfragen – odpytywać (Der Lehrer fragt den Schüler die Grammatikregeln ab)

3.  czasowniki z podmiotem „es”

Niektóre bezosobowe czasowniki wymagające użycia podmiotu bezosobowego „es”, po których     najczęściej następuje zdanie  z „dass”
Oto kilka przykładów
           Es wundert mich, dass…(dziwi mnie)
           Es freut mich, dass… (cieszy mnie)
           Es macht mich traurig (froh, glücklich), dass…
           Es beleidigt ihn, dass… (obraża go)
           Es wundert mich, dass…(dziwi mnie)
           Es ärgert mich, dass… (złości mnie)
usw.

4. czasowniki nierozdzielnie złożone (be-, ver-, zer-)

Większość czasowników nierozdzielnie złożonych zaczynających się na be-, ver-, zer-
np.
Sie beantwortet die Frage.
Sie versteht ihn nicht.
Die Armee zerstört die Stadt.

 5. czasowniki wymagające użycia [A] i [G]

Niektóre czasowniki wymagają użycia [A] i [D]  (o nich pisałam w poście o [G])
np.
Man klagt ihn des Mordes an.

4. przyimki (fester Kasus)

przyimiki łączące się na stałę z [A] – tak zwany fester Kasus
 
Ułatwieniem zapamiętania tych przyimku może okazać się następujący skrót
 

FUDOWàGEB
F – für (dla, za)
U – um (o, wokół)
D – durch (przez)
O – ohne (bez)
W – wider (wbrew) (gehoben)

à  (po) (np. 24 Dosen à einen halben Liter),
G – gegen (przeciw), również  contra/kontra
– entlang (wzdłuż)
 bis (do, np. dnia)

dla bardziej zaawansowanych dodam następujące przyimki

betreffend – dotyczący  np. den Vertrag betreffend

je –  po, obejmując, np. Die Fahrradmiete beträgt 17 Euro je angebrochenen Tag.

per – (przez, za pomocąnp. , per Bahn, per Anhalter

versus    (bildungsspr.) – wobec, kontra np. Kohle versus Windkraft

via – przez np. Die Schiffe kehrten via den Suezkanal nach Europa zurück.

pro und kontra – za i przeciw np. Argumente pro und kontra die Windenergie

 5.  czasownik „haben” i zwrot „es gibt” zawsze z Akkusativ

Czasowniki te łączą się zawsze z [A]

np.

Ich habe einen neuen Wagen.

Es gibt einen interessanten Film.

5. czasowniki przemieszczania się, określające działanie, wymagające użycia pytania „wohin?”

[A] stosujemy również w przypadku użycia pytajnika „wohin?” – o tym napiszę w osobnym poście.
Zapamiętaj, że  Akkusativ jest po prostu kochany!
Liebst du mich?
Ja, ich liebe dich! 🙂