Czasowniki z przegłosem. Imperativ!

Czasowniki z przegłosem sprawiają sporo trudności – a szczególnie w trybie rozkazującym. O prostym sposobie tworzenia form trybu rozkazującego informowałam w tym wpisie. . Przegłos w czasowniku oznacza zmianę samogłoski (a czasem nawet rdzenia) w drugiej i trzeciej osobie liczby pojedynczej. Koniugacja (odmiana przez osoby) czasownika przez pozostałe osoby pozostaje taka sama jak w bezokoliczniku Przedstawia ten proces poniższy schemat:

geben (gibt) – dawać

Przedstawię najprostszy sposób, jak unikać trudności. Potrzebne są trzy kroki:

Na początku zalecam nauczenie się czasowników, które posiadają przegłos, według poniższego schematu: BEZOKOLICZNIK PLUS FORMA Z PRZEGŁOSEM

Krok 1

Wstaw końcówkę formy z przegłosem (a więc literkę T), która występuje w nawiasie, na miejsce końcówki –EN. Końcówka – EN jest typowa dla bezokolicznika. Jest to najprostszy sposób, aby powstały dwie poprawne formy trybu rozkazującego. Dotyczy to liczby pojedynczej (DU- ty) oraz liczby mnogiej (IHR – wy). Przypomnę, że używamy tylko samą formę czasownika w trybie rozkazującym – bez dodawania osoby/osób, do której/których zwracamy się.

Reasumując:

Liczba pojedyncza – dotyczy osoby drugiej (DU – ty.)

Poniżej pokazana została forma czasownika trybu rozkazującego w liczbie mnogiej (IHR – wy):

UWAGA!

Ten sposób tworzenia form trybu rozkazującego czasowników z przegłosem dotyczy tylko i wyłącznie zmiany samogłoski E na I lub IE.

Gorąco zachęcam do zapamiętania czasowników, które spełniają to kryterium. Poniżej ich spis:

CZASOWNIKI Z PRZEGŁOSEM

 • nehmen (nimmt) – brać
 • sprechen (spricht) – mówić,
 • sterben (stirbt) -umierać
 • treffen (trifft) – spotykać
 • vergessen (vergisst) – zapominać
 • werfen (wirft) – rzucać
 • essen (isst) -jeść
 • brechen (bricht)- łamać
 • helfen (hilft)- pomagać
 • gelten (gilt) – obowiązywać
 • messen (misst) – mierzyć
 • stehlen (stiehlt) – kraść
 • empfehlen (empfiehlt) – polecać
 • geschehen (geschieht) – wydarzyć się
 • sehen (sieht) – widzieć
 • befehlen (befiehlt) – rozkazywać
 • bergen (birgt) – uratować/zawierać/schować/chronić
 • erschrecken (erschrickt) – przestraszyć
 • fechten (ficht) – szermować, bić się na szpady, na szable
 • lesen (liest) – czytać
 • schmelzen (schmilzt) – topnieć
 • werben (wirbt) – werbować/reklamować/agitować
 • verderben (verdirbt) – psuć/marnować się/rujnować
 • werfen (wirft) – rzucać/ciskać/miotać
 • fressen (frisst) – żreć

UWAGA na WYJĄTKI!

Wyjątkiem jest czasownik werden (wird) – stawać się. Poprawne formy brzmią: WERDE! WERDET!

Czasownik treten (tritt) – kroczyć. TRITT! TRETET!

Czasownik befehlen (befiehlt) – tryb rozkazujący BEFEHL(E)! BEFEHLT!

Na zakończenie przypomnę o ważnym słówku, bez użycia którego tryb rozkazujący może okazać się brakiem znajomości form grzecznościowych. A mianowicie:

Mam nadzieję, że teraz tworzenie form trybu rozkazującego czasowników z przegłosem będzie prosty! 🙂

Leave a Reply