Dativ – parę słów o pewnym arystokracie

 czas czytania: 5 min
Kiedy należy stosować Dativ? To proste!
Dativ to arystokrata  Herr von und zu Snambeg, dobrze wychowany, w centrum jego zainteresowania stoi człowiek (ein persönliches Dativobjekt).
Co to oznacza? Wyjaśnienie znajdziesz poniżej w punktach.
Na początku warto przypomnieć sobie post o Dativ’ie w którym zostały wyjaśnione wszelkie zawiłości zmian rodzajników.

1. czasowniki wymagające zastosowania samego Dativ’u

Czasowniki te ukazują nam dobrze wychowanego człowieka (pomaga, dziękuje, służy) czasami też mającego swoje słabości 🙂  Polecam ćwiczenia w formie zabawy (online) ułatwiające ich zapamiętywanie, korzystając np.  z tej listy.

 

2. czasowniki łączące się zarówno z [D] jak i [A]

Schemat jest tu prawie zawsze taki sam.  W centrum zainteresowania jest /są osoba/osoby, której/którym „coś” jest oferowane, sprzedawane itp. (ein persönliches Dativobjekt), oraz to „coś”, co jest sprzedawane, oferowane itp. (ein sachliches Akkusativobjekt) np.:
beibringen (nauczać)
Ich bringe meinen Schülern [D] die Grammatikregeln [A] bei.
anbieten (oferować)
Die Gastgeberin bietet dem Gast [D] ein Stuck Torte an.
usw.
UWAGA!
W tych zdaniach zaimki osobowe występują w odwrotnej kolejności.
np. Ich bringe sie [A] ihnen [D] bei.
      Die Gastgeberin bietet es [A] ihm [D] an.
O tym zagadnieniu znajdziesz informacje w osobnym poście.

3. przyimki łączące się z Dativ’em

I tu może pomóc skrót (zasłyszany), bardzo przydatny dla uczących się do poziomu B1.
Mowa jest o podwójnym tytule arystokratycznym, wyrażającym się przedrostkiem von i zu
A więc nasz arystokrata Herr von und zu nosi nazwisko SNAMBEG 
Herr
von – z, od
zu – do,
– seit (od – jakiś punkt w czasie)
N – nach (po jakimś wydarzeniu)
A – aus (z)
– mit (z, wraz, za pomocą)
– bei (u)
– entgegen (z naprzeciwka,  wbrew)
G – gegenüber (naprzeciwko np. Ich wohne dem Park gegenüber)
Dla bardziej zaawansowanych  (B2, C1, C2) przytaczam inne zaimki łączące się z Dativ’em
außer – oprócz, poza (alle außer dir,  außer Haus) –
UWAGA!
–  czasowniki setzen, stellen powodują, że  außer łączy  się z [A] np.
    außer jeden Zusammenhang stellen
    außer jeden Zweifel setzen
 – czasownik geraten łączy się zmiennie z [A] lub [D] np.
Ich geriet vor Wut völlig außer mir oder mich.
ab – odtąd, od punktu, od danego miejsca(np. w rozkładzie),  (ab dem ersten Mai, ab dem Brandenbruger Tor)
binnen – w przeciągu (binnen einiger Stunden)
fern – z dala (gehoben) (fern allem Lärm)
dank – dzięki (dank ihrer Bemühungen)
entprechend – zgodnie z  (Ihrem Vorschlag entsprechend)
gemäß – według, zgodnie z (Gemäß ihrem letzten Willen)
laut – na podstawie (Papierdeutsch) (używany również w [N] i [G])
getreu – wierny, wiernie (dem Versprechen getreu)
mitsam – wraz z, łącznie z (die Tasche mitsam aller Papieren)
nahe (gehoben)  – bliski/blisko (den Tränen nah[e] sein)
samt – wraz (samt Kindern)
vis-à-vis na przeciw – Ich wohne vis-à-vis dem Rathaus.
vis-a-vis
zufolge – według, stosownie (dem Lexikon zufolge)
zuliebe – ze względu na, dla dobra czegoś (ihm zuliebe)
Teraz nie będzie już większych problemów z rozwiązywaniem testów na zastosowanie przyimków łączących się z Dativ’em lub Akkusativ’em.
Życzę przyjemnej zabawy online 🙂