WSTAW den Genitiv

Jak tworzy się przypadek „Genitiv” podałam w linku.

Warto jednak wiedzieć, kiedy należy go stosować.
1. istnieją czasowniki wymagające użycia „Genitiv” (patrz link)
2. skrót WSTAW pomoże w nauce przyimków na poziomie B1
 • W – wegen (z powodu) – Wegen des Regens bleibe ich zu Hause. (Z powodu deszczu zostaję   w domu.)
 • statt (zamiast)  Statt der Blumen hat er ihr Schockolade gebracht. (Zamiast kwiatów przyniósł jej czekoladę.)
 • trozt (mimo) Trotz des Regens gehe ich spazieren. (Mimo deszczu idę na spacer.)
 • anlässlich (z okazji) Anlässlich des Geburtstages  macht sie eine Party. (Z okazji urodzin organizuje przyjęcie.)
 • während (w czasie) Während der Ferien erhole ich mich im Gebirge. (W czasie ferii odpoczywam w górach.)
Dla uczniów zaawansowanych  (German B HL/ matura rozszerzona/poziom B2,C1,C2)) ważne są również inne przyimki związane z „Genitiv’em”(oczywiście będą powtarzały się ze skrótem WSTAW)
3. opis obrazka jest świetnym sposobem do uzycia Genitiv’u – typowe końcówki to -seits lub –halb.
 • abseits – w tle, z tyłu, na uboczu (abseits der Stadt)
 • außerhalb – poza obszarem (außerhalb des Parks)
 • innerhalb – w obszarze (innerhalb des Parks)
 • beiderseits – po obu stronach (beiderseits des Flusses)
 • diesseits – po tej (bliższej stronie) (diesseits des Flusses)
 • jenseits – po tamtej stronie (jenseits des Flusses)
 • innmitten – po środku (innmitten des Bildes)
 • längst, längseits – wzdłuż (längst des Flusses)
 • seitens, von seiten  – po stronie (seitens des Hauses)
 • unweit -niedaleko, w pobliżu (unwet des Waldes)
 • oberhalb – powyżej (oberhalb der Stadt)
 • unterhalb – poniżej (unterhalb des Dorfes)
 4. „Genitiv” stosuje się przy przyimkach podających  przyczynę (kausal)
 • angesichts – w obliczu (angesichts der Situation)
 • aufgrund – na podstawie (aufgrund der Verfassung)
 • halber – na wpoły – stawiany po rzeczowniku (der Bequemlichkeit halber)
 • laut (bez rodzajnika i końcowki Genitiv) – laut Paragraph I
 • mangels – z braku (mangels der Beweise)
 • zugunsten – na korzyść (zugunsten seines Kunden)
 • kraft – na mocy (kraft seines Amtes)
 • zufolge – w skutek (zufolge seiner Aussage)
5. „Genitiv” stosuje się przy przyimkach przybliżających czas wydarzenia (temporal)
 • anlässlich – z okazji (anlässlich des Geburtstages)
 • zeit – przez czas (zeit des Lebens)
 • binnen – w przeciągu (binnen eines Monats)
 • außerhalb – poza (ausserhalb der Schule)
 • innerhalb – w czasie (innerhalb der Konferenz)
 • während – w czasie, w trakcie (während der Ferien)
6. „Genitiv” obejmuje również takie przyimki, które określają
konzessiv (przyzwolenie)
 • trotz – mimo (trotz der Kalte)
 • ungeachtet – nie zważająć na (ungeachet der Konsekvenzen)

alternativ  (alternatywnie)

 • statt/anstatt – zamiast (statt der Blumen)
 • anstelle – zamiast, w zastępstwie (anstelle des wahren Diebes)

instrumental (za pomocą)

 • anhand – dzięki (anhand des Worterbuches)
 • mit Hilfe (często von) – za pomocą (mit Hilfe des Worterbuches)
 • mittels, vermittels (za pomocą środków) (mittels eines Dokumentes)
 • vermöge – posiadając coś (vermöge eines guten Gedachnisses)

final (celowość)

 • um…..willen  – na rzecz ( um des Friedens willen)
 • zwecks (często bez rodzajnika) – w celu (zwecks besserer Ausbildung)
Skromny (mało używany potocznie) przypadek „Genitiv” wart jest uratowania!
Używaj go jak najczęściej w mowie i piśmie!