Das kann ich! Potrafię!

„Können/kann” to następny czasownik modalny (Modalverb) Co oznacza pojęcie „Modalverb” wyjaśniłam w poście o czasowniku modalnym „sollen/soll”

W tym wpisie zajmę się czasownikiem modalnym „können/kann” i wyjaśnię jego różne znaczenia. Potocznie tłumaczymy go jako „móc” lub „potrafić”. Zastosowanie znajduje jednak w innych sytuacjach.  Najpierw wyjaśnię  jak można nauczyć się odmiany tego czasownika w najprostszy z możliwych sposobów.

Odmiana czasownika modalnego „können/kann”

Przypominam, że forma „können/kann” podpowie nam, jak wygląda odmiana tego czasownika w pierwszej i trzeciej osobie liczby pojedynczej i mnogiej.

„können” -jest formą czasownika modalnego w liczbie mnogiej w 1 i 3 osobie

„kann” – jest formą czasownika modalnego w liczbie pojedynczej1 i 3 osobie

Można zobaczyć to na obrazku:

Następnie należy dodać końcówki dla 2 osoby liczby pojedynczej (-st) i mnogiej (-t) aby odmienić bezbłędnie czasownik modalny. Tak będzie wyglądała odmiana:

I odmiana czasownika modalnego jest już gotowa!

Znaczenie czasownika modalnego”können/kann”

  • willens haben, etwas zu tun (być gotowym coś uczynić) Ich kann dir helfen. Mogę ci pomóc.
  • die Möglichkeit haben, etwas zu tun (mieć możliwość coś uczynić) Das kann schlechte Folgen haben. To może mieć złe skutki
  •  die Erlaubnis haben, etwas zu tun, dürfen (mieć pozwolenie) Du kannst jetzt nach Hause gehen. Możesz iść do domu.
  •  einen Grund, eine Berechtigung haben, etwas zu tun (mieć uzasadnienie) Du kannst dich nur freuen, dass… Możesz być tylko zadowolony/szczęśliwy, że…
  • in höflichen Fragen (w pytaniach, z podkreśleniem uprzejmości) Kann ich etwas für Sie tun? Czy mogę coś dla pana/pani zrobić?
  • möglich sein (coś jest możliwe) Das kann passieren. Zdarza się.
  • sich etwas verbitten (wypraszać sobie coś) Du kannst mir doch keine Befehle geben! Wypraszam sobie/nie życzę sobie,byś mi rozkazywał.
  • eine algemeine Regel (ogólna reguła) Vorsicht kann nicht schaden. Ostrożności nigdy za wiele.
  • Kraft haben (mieć siłę) Ich kann nicht vor Lachen. Już nie mogę ze śmiechu.
  • eine Fertigkeit haben (posiadać umiejętność, potrafić) Ich kann Ski fahren. Umiem jeździć na nartach.

Przeczytaj również

Spodobało się? Udostępnij i podziel się z innymi!

 

Leave a Reply