Maskulin – rodzaj męski

Regeln für das Genus.

Rodzaj męski rzeczowników

We wpisie o rzeczownikach rodzaju żeńskiego zajęłam się typowymi dla tego rodzaju końcówkami oraz sposobami tworzenia liczby mnogiej w przypadku tych końcówek.  Przyszedł czas na zaprezentowanie rodzaju męskiego. Tym razem nie będzie mowa o typowych końcówkach. Jest ich niewiele. Wymieniać będę raczej grupy rzeczowników, gdyż ułatwia to zapamiętanie i zgrupowanie rzeczowników o tym samym rodzaju.

Monatsnamen, Wochentage, Jahres- und Tageszeiten, Himmelsrichtungen und viele Naturereignisse sind meist maskulin

Nazwy miesięcy, dni tygodnia, pory roku i dnia, kierunki świata oraz wiele zjawisk przyrody posiadają w języku niemiecki rodzaj męski. Przytoczę tylko parę przykładów, gdyż są to wyrazy ogólnie znane – choćby z powitań 🙂

der Januar, Herbst, Norden,  Morgen,  Wind, Nebel, Tag, Blitz usw.

Uwaga na wyjątki!

die Nacht, die Woche,

das Jahr, das Wochenende

W tym miejscu polecam wpis o dacie urodzin, gdzie przedstawiłam jak praktycznie  można zapamiętać rodzaj wymienionych wyżej rzeczowników.

Bezeichnungen für Mineralien und Gesteine (im weiten Sinn) sind meistens maskulin

Nazwy minerałów i kamieni/skał są najczęściej rodzaju męskiego. Oto przykłady:

der Diamant, Stein, Sand, Rubin, Staub, Schlamm, Kalk usw.

Bezeichnungen für Menschen, Berufe und soziale Ränge (ohne Bezug auf das natürliche Geschlecht)

Rodzaju męskiego są rzeczowniki określające ludzi, zawody i status społeczny (bez odwoływania się do płci). Parę przykładów:

der Arzt, Chef, Lord, Held, Koch uws.

Substantive auf -ist, -tor, -nom, -ant, -loge, -and, -ent und -ismus 

Wyżej wymienione końcówki są typowe dla rodzaju męskiego. Oto przykłady:

der Journalist, Doktor, Astronom, Laborant, Geologe, Doktorant, Student, Subjektivismus usw.

Verbsubstantivierungen ohne Endung sind meist maskulinum

Rzeczownki odczasownikowe występujące bez końcówek są najczęściej rodzaju męskiego. Oto parę przykładów:

der Anfang (anfangen), Anruf (anrufen), Bruch (brechen), Gang (gehen), Sprung (springen), Besuch (besuchen), Dank (danken), Griff (greifen), Verlust (verlieren), Zug (ziehen), Fall (fallen), Empfang (empfangen), Hinweis (hinweisen), Schnitt (schneiden) usw.

Istnieją oczywiście wyjątki, spełniają wyżej opisaną zasadę, ale są rodzaju żeńskiego lub nijakiego:

die Antwort, Abwehr,  Umkehr, Trauer

das Verbot, Angebot, Lob

Życzę łatwego przyswojenia tych reguł. 🙂

Leave a Reply