Mein Geburtsdatum – a nauka gramatyki

czas czytania: 5 min

Mein Geburtsdatum

Data urodzenia – ważne wydarzenie. Przy okazji można utrwalić sobie  kilka podstawowych reguł gramatycznych. Nawiązując do poprzedniego wpisu warto zastanowić się jak prawidłowo konstruować zdania oparte o wydarzenia w czasie.

Często spotykam się z sytuacją, w której uczniowie zapożyczają wyrażenia z języka angielskiego np. in dem morning.  (Jak myślisz, co jest w tym zdaniu nie tak?)

 Załóżmy, że Peter urodził się we wtorek, 2 kwietnia 1997 roku o godzinie 9:00.

ROK

Peter ist 1997 geboren.
Peter ist im Jahre 1997 geboren
Uwaga!
Niepoprawna forma użycia zwrotu „w roku”:
Peter ist im 1997 geboren.
Peter ist im 1997 Jahre geboren.
„IM” będziemy używali również wtedy , kiedy określimy porę roku naszych narodzin. To samo dotyczy miesiąca. Nie jest to trudne w użyciu.

PORA ROKU

Peter ist im Fruhling/im Sommer/im Herbst/im Winter  geboren.

MIESIĄC

Peter ist im April/im Juli/ (lub dowolna nazwa miesiąca) geboren.
Ponadto możemy dodać  zwroty oznaczający początek/środek/koniec wraz z nazwą pory roku lub/i
miesiąca. Nie używamy wtedy rodzajników.
Bez żadnych rodzajników

Anfang Sommer/ Anfang Juli
(na początku lata/lipca)

Mitte Winter/ MitteJanuar
(w środku zimy/w środku stycznia)

Ende Herbst/ EndeNovember
(pod koniec jesieni/pod koniec listopada)

 I mamy już pięć gotowych zdań.
Peter ist 1997/im Jahr 1997 geboren.
Peter ist im Frühling geboren
Peter ist Mitte Frühling geboren
Peter ist im April geboren.
Peter ist Anfang April geboren.

AM” używamy,  kiedy chcemy skonkretyzować datę –  również do dnia tygodnia czy pory dnia.
W ten sposób możemy ułożyć dodatkowe trzy zdania:
Peter ist am 2. April (1997) geboren.
Peter ist am Dienstag geboren.
Peter ist am Morgen geboren.
Uwaga!
am Morgen, am Vor- oder Nachmittag, am Abend
   ale wyjątek
 
Uwaga!
liczebniki porządkowe poznajemy po kropce za liczebnikiem
I tak od 1 -19. dodajemy końcówkę – ten
am ersten/zweiten/dritten/vierten/achten usw.
od 20 wzwyż dodajemy   końcówkę -sten
am achtundzwangisten, am achtundvierzigsten,  usw.
 

„UM” dotyczy godziny. Przyjrzyjmy się przykładom:
Peter ist um 9 (Uhr) geboren.
Jeśli Piotr urodziłby się o północy, zdanie brzmi;
Peter ist um MItternacht geboren.
Reasumując –  naucz się prostego schematu:
IM – więcej niż 2 dni -tydzień, pora roku, rok
AM – konkretna data, dzień tygodnia i pora dnia
UM – konkretna godzina
   Krótka powtórka im, am, um i wszystko jasne!!
Warto powtórzyć sobie ten schemat bazując na własnej dacie urodzin.
Jeśli potrzebujesz pomocy – napisz!