Neutrum – rodzaj nijaki rzeczowników

Regeln für das Genus

Rodzaj nijaki to trzeci z możliwych rodzajów. O rodzaju męskim pisałam tu,  a rzeczowniki rodzaju żeńskiego przedstawiłam tu.

Bezeichnungen für Wortarten sind oft neutral

Określenia części mowy i zdania są często rodzaju nijakiego, a przykłady przytoczyłam poniżej, są to:

das Adjektiv, Adverb, Pronomen, Verb, Substantiv aber: der Artikel, die Präposition

Bezeichnungen für physikalische und theoretische Einheiten sind oft neutral

Określenia na jednostki fizyczne i teoretyczne są często rodzaju nijakiego, co można prześledzić na przykładach:

das Gramm, Kilo, Ohm, Pfund, Volt, Watt, aber: die Tonne, der Zentner, der/das Liter, der/das Meter

Bezeichnungen für chemische Elemente und Metalle sind meist neutral

Określenia chemicznych pierwiastków, oraz  metali należą najczęściej do rodzaju nijakiego, co widać:

das Salz, Zink, Eisen, Gold, Kupfer, Jod, Silber, Blei, aber: der Stahl, die Bronze, der Sauerstoff

Bezeichnungen für Sprachen

Języki są rodzaju nijakiego (das Deutsche/Polnische/Russische), co łatwo zapamiętać ucząc się następującego zwrotu:

Ich übersetze aus dem Deutschen ins Polnische/Englische/Russische

Substantive auf – tum sind meist neutral

Rzeczowniki kończące się na -tum są najczęściej neutralne. A więc:

das Altertum, Fürstentum, aber der Reichtum, der Irrtum

Substntivierte Infinitive (bilden keinen Plural)

Rzeczowniki powstałe od czasowników (nie tworzą liczby mnogiej) są proste do utworzenia i zapamiętania:

das Essen, Vertrauen, Schreiben, Bedauern, Benehmen, Verhalten

Bezeichnungen für Kinder und junge Tiere

Określenia dzieci i młode zwierzęta – das Lamm, Schaf, Kind, Baby usw.

Wörter auf -chen und -lein

Zdrobnienia – słowa kończące się na -chen i -lein. 

das Mädchen,  Gretchen, Fräulein, Schätzchen

Kollektiva 

das Besteck, Obst, Gedeck, Gemüse,

Fremdwörter auf -(m)ent und -um

Słowa obcego pochodzenia kończące się na –(m)ent albo -um. Oto przykłady

das Dokument, Sortiment, Studium, aber der/das Moment, der Konsument

Substantive auf -nis sind oft neutral, einige sind feminin

Rzeczowniki kończące się na -nis są często rodzaju nijakiego, niektóre są jednak rodzaju żeńskiego (patrz tu)

das Geheimnis, Zeugnis, Verzeichnis, Ergebnis, Ereignis, Erlebnis, aber die Wildnis, Erkenntnis, Erlaubnis, Finsternis, Kenntnis

Endungen -al, -ar, -at, -ent, -ett, -il, -iv, -nis

das Lineal, Exemplar, Fabrikat, Dokument, Skelett, Ventil, Motiv, Zeugnis

Końcówka -ar może świadczyć o rodzaju nijakim, ale uwaga na wyjątki 🙂

der Basar, Bibliothekar, Kommentar, Kommissar, Notar

Ländernamen ohne Artikel

Nazwa krajów używana bez rodzajnika jest rodzaju nijakiego. Istnieją kraje posiadające rodzajnik der/die Sing/Pl.  Skróconą listę tych państw znajdziesz tu.

Przeczytaj również
 

Leave a Reply