noch – schon … (Adverbien) już – jeszcze… (przysłówki)

Przysłówki „schon” i „noch” oraz ich użycie

W tym wpisie wytłumaczę użycie przysłówków schon i noch. Ważna jest zasada łączenia SCHON? z NOCH NICHT , oraz NOCH? – NICHT MEHR . Jeżeli potrafimy dobrze przetłumaczyć te przysłówki, to użycie ich nie będzie problemem.

Jeśli w pytaniu pojawi się przysłówek „schon?„, należy przetłumaczyć go jako „już/znowu/?” W odpowiedzi usłyszeć można – „jeszcze nie/jeszcze nigdy/jeszcze nikt/jeszcze żaden/nic więcej”

schon? – noch nicht/noch nichts/noch nie/noch niemand

Oto przykłady: Hast du schon jemand getroffen? Nein, noch niemanden. – Spotkałaś już kogoś. Nie, jeszcze nikogo. Hast du schon etwas gegessen. Nein, noch nichts – Zjadłeś już coś? Nie, jeszcze nic. Hast du schon ein Auto? Nein, noch keins. – Masz już auto? Nie, jeszcze nie (mam żadnego). Warst du schon einmal hier? Nein, noch nie. – Czy byłaś już tu kiedyś? Nie, jeszcze nigdy.

Jeśli w pytaniu pojawi się przysłówek noch? tłumaczymy go jako nadal/ciągle/ jeszcze, a odpowiedź będzie brzmiała – już nie/już nikt/już nigdy więcej/już nic więcej.

noch? – nicht mehr/ kein… -mehr/niemand mehr/nichts mehr/ nie mehr

Oto przykłady: Hast du noch Zeit? Nein, nicht mehr. – Masz jeszcze czas? Nie, już nie (mam więcej czasu) Willst du noch etwas essen? Nein danke, nichts mehr. – Chcesz jeszcze coś zjeść ? Nie, dziękuję. Już nic więcej (nie chcę). Noch einen Kaffee? Nein danke, keinen mehr. – Jeszcze kawy? Nie, dziękuję Już (nie wypiję) żadnej więcej. Spielst du noch einmal? Nein, nie mehr. – Zagrasz jeszcze raz? Nie, nigdy więcej.

Przysłówek „schon” ma również inne znaczenia. Można je znaleźć tu: Podam kilka przykładów wziętych ze słownika:

  • irgendwann/kiedyś – Du wirst schon sehen. – Jeszcze kiedyś zobaczysz!
  • allein/już choćby – Schon der Gedanke! – Już sama myśl…
  • durchaus/jak najbardziej – Das kann schon vorkommen! To się przecież może zdarzyć
  • denn/cóż – Na, wenn schon! No i co z tego!
  • irgenwie/jakkolwiek – Es geht schon. Jakoś to będzie!
  • wirklich/rzeczywiście – Man hat es schon nicht leicht im Leben. Nie jest lekko w życiu.
  • endlich/w końcu – Sag schon! Powiedz w końcu!
  • doch,ja/przecież – Lust habe ich schon, nur … Ochotę to ja i mam, tylko

Użycie przysłówka „schon” nie powinno sprawić już kłopotu 🙂 NOCH? – NEIN, NICHT MEHR! Można użyć go chociażby pisząc rozprawkę 🙂


 

Leave a Reply