Nominativ – Dobrze zadane pytanie generuje dobrą odpowiedź

Gramatyka służy w mojej metodzie nauczania przede wszystkim  jako wyjaśnienie, dlaczego mówimy tak, a nie inaczej.  Gramatyka nie jest podstawą nauki mówienia. Jest dużym błędem w nauce języka niemieckiego tworzenie zdań w formie dosłownych tłumaczeń z języka ojczystego,  Np. Ich nicht arbeite. (podsłuchane na dworcu 🙂

KIEDY UŻYWAMY MIANOWNIKA?

Nominativ (mianownik) występuje w każdym zdaniu jako podmiot. Cztery czasowniki wymagają użycia dwóch mianowników (sein, werden, bleiben, heißen)

Ważne jest pytanie WER? WAS?,  gdyż ukryte są w nim rodzajniki.

Rodzaj żeński oraz liczba mnoga posiadają rodzajnik die, zaimek zawsze będzie więc sie.

 

 Rodzajnikom określonym przyporządkowane są rodzajniki nieokreślone. Wygląda to następująco:
Wniosek jest następujący: rodzajnik nieokreślony albo NIE posiada albo posiada literkę E . W rodzajniku określonym DIE jest na końcu literka E.

Do czego służy rodzajnik nieokreślony?

  • Do rodzajnika nieokreślonego ein/eine możemy dodać literkę np. m i powstaje w ten sposób zaimek dzierżawczy MEIN/MEINE (sein/seine, dein/deine, ihr/ihre, unser/unsere, euer/eure) Prawidłowe użycie dla   rodz. męskiego lub nijakiego wygląda następująco: mein Chef, dein Kind, sein Auto, ihr Hobby,  albo meine dla rodzaju żeńskiego oraz liczby mnogiej np. meine Mutter, deine Schule, seine Kinder.
  • To samo dotyczy zaprzeczenia KEIN/KEINE. Do rodzajnika nieokreślonego dodajemy literkę k.
Można to zobaczyć na obrazku:

Wniosek

  • W mianowniku zaimki dzierżawcze i zaprzeczenia albo nie mają końcówki (rodz. męski i nijaki)
  • albo mają końcówkę „-e” (niezależnie od liczby)
W praktyce wygląda to następująco:
bez  końcówki – E (rodzaj męski i nijaki)
der Kuli   – ein Kuli, kein Kuli, mein/dein/sein/ihr/unser/euer/  Kuli – 
das Auto   ein Auto, kein Auto, mein/dein/sein/ihr/unser/euer Auto
z końcówką  – E (rodzaj żeński i liczba mnoga)
 die Couch – eine Couch, keine Couch, meine/deine/seine/ihre/unsere/eure Couch
Zachęcam do ćwiczenia 🙂

A. podaj zaimki osobowe

przypominam der – er, die – sie, das – es
der Atlas
die Radiergummi
das Handy
die Uhr
der Füller
das Internet
die Schule
das Buch
das Lineal
die Handchuhe (l.mn)
der Fußboden
die Wand
das Plakat
die Tafel
das Fenster
B – zaprzecz
przypominam der/das – kein
                            die (l.poj i mn) – keine
C. – użyj  zaimka dzierżawczego
przypominam
bez końcówki -e, lub z końcówką -e
 POWTÓRZENIE
der/das – mein/sein/ihr/dein/unser/euer/
die        – meine/deine/seine/ihre/unsere/eure
To takie proste!  Użycie mianownika – Nominativ (spełniającego w zdaniu funkcję podmiotu)  nie powinno sprawiać nam trudności. Nieprawdaż?
[kkstarratings]

Leave a Reply