Passiv mit Modalverb – strona bierna

Jak zmienić stronę czynną (Aktiv) na stronę bierną (Passiv), a do tego użyć prawidłowej formy czasownika modalnego stosowanego we wszystkich czasach? Nic prostszego!

W swoim wpisie zajmę się wyjaśnieniem tej prostej metody. Krok po kroku. Jednym z istotnych elementów jest prawidłowe użycie czasownika modalnego. Jak nie popełnić błędu? Należy zajrzeć najpierw do poprzedniego wpisu dotyczącego tworzenia i znaczenia czasowników modalnych np. müssen albo können.

Krok 1

INFINITIV AKTIV —- zamiana na —– INFINITIV PASSIV

Co to oznacza? Bezokolicznik zamieniamy na trzecią formę i dodajemy czasownik posiłkowy WERDEN. Podaję przykład : kaufen – gekauft werden, sehen – gesehen werden, brauchen – gebraucht werden.

Krok 2
Präsens/Imperfekt

Czasownik, który jest na drugim miejscu w zdaniu zostaje w tym samym miejscu i w tej samej formie czasu. Oczywiście podlega zmianom związanym ze zmianą podmiotu. Wyjaśnię to na przykładzie: Ich kann die Kinder sehen. Die Kinder können gesehen werden. Albo czas Imperfekt. Ich konnte die Kinder sehen. Die Kinder konnten von mir gesehen werden.

krok 3
Perfekt/Plusquamperfekt

Wiele osób ma z kłopot z utworzeniem poprawnej konstrukcji zdania w czasie Perfekt, ponieważ najczęściej używanym czasem z użyciem czasowników modalnych jest Imperfekt. Zdanie wygląda następująco. Ich habe die Kinder sehen können. Na końcu zdania znajdują się dwa bezokoliczniki! Jeśli przekształcimy to zdanie na stronę bierną, będzie ono brzmiało. Die Kinder haben von mir gesehen werden können.

Wniosek jest następujący:

czasownik posiłkowy haben – zostaje na swoim miejscu (często odmieniony przez osobę), na miejsce bezokolicznika Infinitiv Aktiv (machen) wstępuje bezokolicznik Infinitiv Passiv (gemacht werden) a na końcu zostaje w niezmienionej formie czasownik modalny użyty w bezokoliczniku. (können, sollen, dürfen usw.)

Podaję przykłady.

Ich habe den Kuchen essen dürfen. —– Der Kuchen hat von mir gegessen werden dürfen.

Er hat es sicher nicht machen können. —– Es hat von ihm sicher nicht gemacht werden können

Pokazuje to poniższy obrazek

Czas Plusquamperfekt różni się od czasu Perfekt tylko czasownikiem posiłkowym „haben”, przyjmuje on formę „hatte/hatten”. Wyjaśni to poniższy obrazek:

Futur I

Podobnie jest z tworzeniem czasu Futur I z czasownikiem modalnym. Przekształceniu ulega tylko czasownik posiłkowy „werden”, reszta czasowników zachowuje się tak samo, jak to wyjaśniałam powyżej

Podam przykład:

Der Lehrer wird den Kindern den Besuch im Zoo empfehlen können Der Besuch im Zoo wird von dem Lehrer den Kindern empfohlen werden können

Jeżeli nie wyjaśniłam dosyć jasno, polecam zajrzeć tu, aby zapoznać się z inną formą wyjaśnienia zamiany strony czynnej na bierną z użyciem czasowników modalnych.

Dla tych, którzy nie mają już kłopotów z przekształceniem zdań ze strony czynnej na bierną przy użyciu czasownika modalnego zachowując ten sam czas polecam ćwiczenia. Powodzenia!