Personalpronomen – Übung 1

Übung macht den Meister! – Trening czyni mistrza.

W tym wpisie zajmę się realizacją teorii podanej tu  Spróbuję zachęcić Cię do  praktycznego zastosować teorii użycia zaimków osobowych (Personalpronomen) bez tabelek. Ważne są tylko końcówki rodzajnika określonego/nieokreślonego/zaimka dzierżawczego!

Oto przypomnienie teorii:

N – oznacza Nominativ (wer?was?) – mianownik

D – oznacza Dativ (wem?) – celownik

Akk/A – oznacza Akkusativ (wen?was?) – biernik

A więc do dzieła!

Übung 1

Nehmen Sie für das Objekt das Personalpronomen!

Na przykład:

Die Lehrerin sieht den Schüler.  Sie sieht ihn.

Zamiana rodzajnika DIE na SIE nie sprawia żadnej trudności! (patrz zasady)

Mały problem może pojawić się  z rodzajnikiem DEN.  Zgodnie z moimi zasadami DEN mógł być zamieniony na IHH lub IHNEN. Dlaczego jest więc IHN a nie IHNEN?

Po pierwsze:

IHN – decydującym czynnikiem jest czasownik „sehen„, który odpowiada na pytanie WEN? WAS? (kogo?co?), a więc użyty został przypadek Akkusativ, w liczbie pojedynczej.

Po drugie:

IHNEN – oznaczałoby użycie zaimka osobowego w przypadku Dativ, w liczbie mnogiej.  Gdyby chodziło o użycie tego przypadku, to do rzeczownika musiałby zostać dodana końcówka –N, tak więc rzeczownik ten napisany byłby w następujący sposób : den Schüler

 1. Der Lehrer fragt den Schüler.    odpowiedź   Er fragt ihn. 

 2. Der Lehrer antwortet dem Schüler.
 3. Der Schüler wischt die Tafel ab.
 4. Die Lehrerin schreibt die Sätze.
 5. Die Schüler schreiben ihre Sätze ab.
 6. Das Kind singt die Melodie.
 7. Die Schülerin bringt ein Buch mit. (!)
 8. Die Schüler begrüßen ihren Lehrer.
 9. Die Schüler verstehen kein Wort. (!)
 10. Wir essen das Pausenbrot.
 11. Das Heft gehöhrt der Schülerin.
 12. Es geht meinen Schülern ganz gut.
 13. Wie geht es deinem Lehrer?
 14. Wie geht es euren Kindern?
 15. Wie geht es unserer Schülerin?
 16. Wie geht es Ihrem Kind?
 17. Das Kind liest sein Märchen vor. (!)
 18. Wir haben keine Zeit mehr.
 19. Der Klassenlehrer prüft die Anwesenheitsliste.
 20. Die Studenten prüfen die Korrektheit des Textes.
 21. Ich halte heute meinen Vortrag über Goethe.
 22. Der Lehrer hilft seinem Studenten.
 23. Der Lehrer hilft den Studenten.
 24. Bringst du deinen Kulli mit?
 25. Ich bringe kein Buch mit.
 26. Die Kinder helfen ihren Eltern.
 27. Die Eltern helfen dem Kind.
 28. Geben Sie mir bitte das Glas?
 29. Der Lehrer erzählt oft viele Geschichten.
 30. Ich lese meine Erzählung vor.

Życzę powodzenia przy wypełnianiu ćwiczeń 🙂

(Na wszelki wypadek załączam klucz) Odpowiedzi