Personalpronomen – praktyczne zastosowanie

Personalpronomen – zaimek osobowy i jego zastosowanie w praktyce

W poprzednim wpisie podałam krótkie zasady odgadywania zaimka osobowego po końcówkach rodzajnika określonego/nieokreślonego/zaimka dzierżawczego. W tym wpisie zajmę się praktyczną stroną wykorzystania tego krótkiego „schematu”.

Podstawową sprawą jest ustalenie kolejności używania w zdaniu rzeczowników w roli dopełnienia (Akkusativobjekt i Dativobjekt) .  W języku niemieckim nie ma bowiem miejsca na bałagan czy dowolność.

Jeżeli czasownik niemiecki wymaga zastosowania dwóch rzeczowników w roli dopełnienia (Dativobjekt/Akkusativobjekt) to należy je użyć w odpowiedniej kolejności. A mianowicie uznając ważność człowieka przed ważnością rzeczy.

♥człowiek (Dativobjekt)

♣ rzecz (Akkusativobjekt)

Zdanie takie będzie brzmiało tak:

Der Ober bietet dem Gast den Platz an.

dem Gast  – ihm

den Platz – ihn

Kiedy używamy jednego zaimka osobowego (obojętne czy Dativobjekt czy Akkusativobjekt) będzie znajdowal się  on zawsze przed rzeczownikiem w roli dopełnienia.

Der Ober bietet ihn dem Gast an.

Der Ober bietet ihm den Platz an.

Jeśl chcemy użyć dwóch zaimków osobowych  kolejność  stanie się istotna. Tym razem w pierwszej kolejności wskazujemy na rzecz (Akkusativobjekt) a  następnie na człowieka (Dativobjekt).

Będzie to wyglądało w następujący sposób:

W praktyce istnieje ograniczona ilość kombinacji stosowania zaimków osobowych. Ten obrazek powinien ci pomóc w zapamiętaniu schematu używania zaimków osobowych.

Najpierw zaimki osobowe [A] –  tylko trzy do wyboru – ihn, sie, es, a potem zaimki osobowe [D] – ihm, ihr, ihnen (ale także możliwe mir, dir, uns, euch).

UWAGA!

Czasami możemy mieć kłopoty, kiedy w zdaniu występują dwa takie same rodzajniki. Na przykład:

Der Lehrer diktiert den Schülern den Satz.

  1.  pierwszy rodzajnik dotyczy człowieka – den plus n – a więc użycie [D] liczba mnoga czyli zaimek osobowy będzie brzmiał ihnen
  2.  drugi rodzajnik dotyczy rzeczy –  den oznacza użycie [A] liczby pojedynczej – czyli ihn

Der Lehrer diktiert ihn ihnen.

W następnym wpisie podam przykłady oraz ćwiczenia z kluczem. Nie powinieneś mieć już specjalnie dużych problemów z użyciem zaimków osobowych. Poza tym przekonasz się, że to jest naprawdę proste!