Personalpronomen – Übung 2

Übung macht den Meister! Ciąg dalszy ćwiczeń.

Na samym początku przypomnę zasadę kolejności używania dopełnień  obowiązującą w zdaniu niemieckim.(Akkusativobjekt und Dativobjekt). Ten schemat został dokładnie wyjaśniony w tym wpisie

Jeśli mamy dwa rzeczowniki w roli dopełnień, to najpierw używamy Dativobjekt♥ (określającego przede wszystkim człowieka) , a potem Akkusativobjekt ♣ (określającego zazwyczaj przedmiot) Kolejność ta wydaje się oczywista, gdyż człowiek jest ważniejszy od rzeczy!

Kiedy stosujemy zaimki osobowe (Personalpronomen) kolejność jest ODWROTNA
Pokazuje tę zależność następujący schemat:
A teraz przejdźmy do ćwiczeń.

Übung 2

Dativ und Akkusativ.
Na przykład
Ich kaufe dem Kind das Geschenk.  Ich kaufe es ihm.
1. Der Lehrer erklärt dem Schüler den Satz.
2. Die Lehrerin gibt den Schülern die Klassenarbeit zurück.
3. Wir zeigen den Touristen die Stadt.
4. Er erklärt seiner Tochter die Spielregel.
5. Die Frau kauft ihrem Kind das Buch.
6. Ihr bringt euren Gästen die Gläser.
7. Sie suchen ihrem Sohn ein Zimmer.
8. Sie kauft ihrer Oma die Zeitung.
9. Ich schreibe meinem Mann einen Brief.
10. Monika schickt ihrer Freundin eine Karte.
11. Der Schüler bringt dem Lehrer sein Heft.
12. Die Lehrerin korrigiert den Schülern ihre Fehler.
13. Das Kind zeigt seiner Mutter das Buch.
14. Der Ober bietet dem Gast einen Kaffee an.
15. Der Oma liest seinem Enkelkind eine Gutenachtgeschichte vor.
16. Der Maler zeigt den Besuchern sein Werk.
17. Die Bibliothekarin leiht dem Kind das Buch.
18. Die Mutter kauft den Kindern die Malsachen.
19. Die Kinder zeigen der Kindergärtnerin ihren Malkasten.
20. Ich gebe meinem Freund eine Tasche.
21. Du gibst einem Fremden kein Geld.
22. Die Eltern zeigen ihren Kindern den Kinderplatz.
23. Sie macht ihrem Onkel einen Besuch.
24. Wir reservieren unseren Gästen das Hotelzimmer.
25. Zeigen Sie meinem Sohn sein Zimmer, bitte!
26. Unser Freund bietet seinen Bekannten das Geld an.
27. Der Fremde erklärt den Touristen den Fahrplan.
28. Der Autofahren zeigt dem Polizisten seinen Fahrschein vor.
29. Wir kochen unserem Gast einen Kaffee.
30. Er kauft seinem Hund das Futter.
Jestem pewna, że ćwiczenie to nie sprawi żadnej trudności, tym bardziej, że zaimki osobowe można było przećwiczyć w poprzednim ćwiczeniu. Dla pewności załączam jednak klucz z rozwiązaniami.
Życzę powodzenia w ćwiczeniu. 🙂