Personalpronomen – jak stosować zaimki osobowe bez użycia tabelek?

Personalpronomen – zaimek osobowy – za imię – zamiast imienia.

Teraz wszystko jest jasne, o czym będzie ten wpis. Dla wielu uczących się języka niemieckiego  praca z tabelkami staje się „koszmarem”, jest procesem długim i uciążliwym, wymaga wysiłku i w konsekwencji …. zniechęca.

To samo odczucie miałam jako uczennica i nie chciałam jako nauczycielka powtarzać tego schematu!. I znalazłam sposób! Prosty sposób na pracę bez tabelek. Przedstawię moje zasady działające w 100% albo też na zasadzie wyboru albo jedno albo drugie.

Oto wymyślone przeze mnie zasady:

1.  Jeżeli widzimy w zdaniu rodzajnik (określony, nieokreślony, zaimek dzierżawczy, itp) kończący się na EM np.dem, einem, keinem, seinem, diesem to zaimek osobowy jest zawsze IHM (na 100%)

-EM  =   IHM

np. Er hilft dem Sohn (ihm) bei der Hausarbeit.
2. jeżeli rodzajnik określony brzmi DAS (dieses, jenes) to zaimek brzmi na 100 % ES
DAS  =  ES
np. Ich sehe das Kind (es)
3. wszelkie rodzajniki, zaimki dzierżawcze, zaprzeczenia, liczebniki kończące się na – E na 100% mamy
=  SIE
np. Der Opa erzahlt viele Geschichten (sie).
3. jeśli rodzajnik określony,nieokreślony, zaprzeczenie, zaimek dzierżawczy, kończy się na EN ( keinen, einen, den, diesen, vielen, mehreren)
        -E    =    IHN albo IHNEN
                           IHN – Akkusativ r. męski
                         IHNEN – Dativ. l. mnoga
 Np. Ich brauchen keinen Kuli (ihn). Ich danke den Studenten. (ihnen)
4. jeśli rodzajnik określony, nieokreślony, zaprzeczenie, zaimek dzierżawczy kończą się na ER to
-ER = ER albo IHR
             ER – Nominativ, rodzaj męski
          IHR – Dativ, rodzaj żeński.

Np. Der Gast (er)  bringt der Gastgeberin (ihr)  viele Blumen.(sie)

UWAGA!

Rodzajnik nieokreślony, zaimek dzierżawczy oraz zaprzeczenie EIN, KEIN, MEIN kończy się wprawdzie na N, ale należy zwrócić uwagę na:

      Nominativ                 der/ein/kein/mein –  er

                                          das/ein/kein/mein-   es

      Akkusativ                  das/ein/kein/mein – es

Np. Ein Mann (er) besucht ein Lokal (es).

Reasumując – naucz się prostych zasad, a sukces murowany!

 –         =         sie

m          =        ihm

           =         es

en         =          ihn/ihnen

-er          =          er/ihr

Ta zasada naprawdę działa! Jest prosta i pomocna. Warto wypróbować w praktyce!
🙂