Es sieht nach Regen aus! Rektion „nach”

Czasowniki łączące się z przyimkiem NACH są dosyć łatwe do zapamiętania, jeśli występują w grupach tematycznych. Nie jest ich wiele, stąd nauka może być łatwa i przyjemna.  Oto one:

Ziel einer Bewegung/cel jakiegoś ruchu

werfen – (rzucić w kogoś)

stechen – (dźgnąć kogoś)

zielen – (celować w)   – ale częściej auf Akk

schießen – (strzelać do)

greifen – (sięgać po coś – dosłownie) ale greifen zu (sięgać w przenośni – np. po papierosy  zur Ziegarette)

langen – (sięgać po coś)

sich bücken – (schylić się po coś)

sich strecken – (maksymalnie wyciągać się w jakimś kierunku) np. nach der Decke (w kierunku sufitu)

graben – (poszukiwać, kopać w celu odnalezienia czegoś) np. nach Gold (złota)

sich umsehen – (oglądać się, obejrzeć się za kimś)

Ziel eines Verlangens/cel jakiegoś pragnienia, potrzeby

streben – (zabiegać o) nach Erfolg (o sukces)

trachten – (dążyć do czegoś) np. nach Reichtum – ale UWAGA!  jdm nach dem Leben trachten – (nastawać na czyjeś życie)

sich sehnen – (tęsknić za kimś/czymś) nach der Familie (za rodziną)

sich verzehren – (umierać z tęsknoty, usilnie czegoś pragnąć lub pożądać)

fragen – (pytać o) np. nach dem Weg – (o drogę)

sich erkundigen – (pytać kogoś, dowiadywać się) nach dem Zug

schicken – (posłać po kogoś) np. nach dem Arzt – (po lekarza)

verlangen – (pragnąć kogoś/czegoś – niejako duchowa potrzeba) np. nach dem Sakrament. UWAGA!  Sam czasownik verlangen   oznacza żądać/domagać się/wymagać np. eine Quittung

Übereinstimmung/Entsprechung (zgodność/odpowiednik)

gemäß/zgodnie z, według

handeln – (działać według zasady  np. nach dem Plan – według planu)

sich richten – (dostosować się do czegoś, zależeć od kogoś/czegoś) np. nach dir – (dopasujemy się do ciebie)

jn/etwas beurteilen – (osądzać/osądzić po) np. nach dem Äußeren (po wyglądzie)

Sinneswahrnehmung/percepcja

schmecken – (smakować jak) Np. Das schmeckt nach Fisch. Smakuje jak ryba.

riechen – (pachnieć, czuć) np. nach Zitrone – (pachnie cytryną)

stinken – (śmierdzieć) np. nach Schweiß – (śmierdzi potem)

duften – (pachnieć) np. nach Rosen – (pachnie różami)

Grupy czasowników łączące się z przyimkiem NACH są przejrzyste i czytelne. Nie pozostaje nic innego, jak nauczyć się i zacząć używać!

O rekcji czasowników łączących się z mit, von, aus,  oraz zu można  dowiedzieć się zaglądając do  innych wpisów na tym blogu. Zachęcam 🙂

Leave a Reply