„von” – z jakim czasownikiem łączy się ten przyimek?

Rektion

Rektion Fähigkeit eines Verbs, Adjektivs oder einer Präposition, den Kasus eines abhängigen Wortes im Satz zu bestimmen. 

W potocznym znaczeniu rekcja oznacza stały związek danego czasownika/przymiotnika/rzeczownika z określonym przyimkiem. Uczenie się tych połączeń sprawia niezmiennie olbrzymie trudności, chociażby z powodu różnorodności tych połączeń, nie mówiąc już o jakimkolwiek wyjaśnieniu, dlaczego tak się dzieje. A przecież tak nie musi być! Są na to sposoby!

W swoim wpisie zajmę się uporządkowaniem czasowników w grupy, w celu ułatwienia ich zapamiętania.

Ten wpis dotyczył będzie przyimka „von” łączącego się zawsze z Dativem. Warto więc przy okazji zapoznać się z przyimkami łączącymi się zawsze z przypadkiem Dativ. 

Oto grupy tematyczne:

Entfernung und Trennung  (oddalenie/odzielenie)

trennen, lösen, losmachen. loskommen – uwolnić się

abfahren, abreisen – odjechać

ablenken (odwracać uwagę), abbringen (odciągnąć, odwrócić),

abweichen (odbiegać, odróżnić) abkommen (zbaczać np. od tematu, odbiegać)

unterscheiden – różnić się

abstehen (sterczeć/odstawać) , absehen (odstąpić, zrezygnować)

sich verabschieden – pożegnać się (przecież oddalamy się po pożegnaniu 🙂 )

Befreiung (uwalnianie)

befreien ((uwolnić), erlösen (wybawić) frei machen, losmachen – uwolnić)

reinigen (wyczyścić),säubern (usuwać coś z czegoś)

jn entbinden von einer Pflicht (zwolnić kogoś z obowiązku), frei von Fehlern (wolny od błędu)

Herkunft und Ursprung (pochodzenie/źródło)

abstammen, herkommen (pochodzić), herrühren (wynikać)

von jm kriegen, bekommen (otrzymać od kogoś), erben (dostać od kogoś w spadku), empfangen  (otrzymać od kogoś)

von jm erfahren, hören (dowiedzieć się od kogoś)

von jm fordern, verlangen (żądać od kogoś),  erwarten (oczekiwać)

stammen von – (być czyjegoś autorstwa)

abhängen (zależeć od kogoś)

partitiv (cząstkowy)

essen (zjeść kawałęk czegoś – To dotyczy na przykład zwrotów grzecznościowych przy stole –  Darf ich von Salz? – Poproszę o sól), trinken (napić się czegoś) , probieren (spróbować czegoś)

leben (żyć z czegoś), sich ernähren (odżywiać się czymś)

über, wegen/o, powód

reden, sprechen, erzählen von – (mówić, opowiadać o)

 träumen – (marzyć o)

schwärmen – (zachwycać się)

überzeugen – (przekonywać o…)

von jm/ etwas behaupten, dass… – (utrzymywać, że..)

Vorsilben/przedrostki ab-, los-, weg-

Wyżej wymienione przedrostki łączą się zawsze z przyimkiem „von”, co mocno może nam ułatwić naukę.

Rekcja czasowników łączących się z „von” nie powinna sprawiać już żadnych problemów. Prawda?

Przeczytaj również

Leave a Reply