Femininum – rodzaj żeński

Rodzaj żeński rzeczowników

W tym wpisie zaprezentuję koncówki rzeczowników typowych dla rodzaju żeńskiego.  Warto zapamiętać nawet niektóre z nich. Daje to pewność określenia rodzaju bez specjalnego wysiłku i często pozwoli uniknąć zapamiętywania rzeczowników z rodzajnikami.

Substantive mit einer der folgenden Endungen sind feminin

Rzeczowniki o następujących końcówkach są zawsze rodzaju żeńskiego.

 • ung (Bedeutung)
 • heit (Faulheit)
 • -keit (Möglichkeit)
 • -schaft (Bruderschaft)
 • in (zawody rodzaju żeńskiego Lehrerin)
 • ade (Fassade)
 • -age (Garage)
 • -enz (Existenz, Eminenz)
 • -ette (Tablette)
 • -ik (Ethik)
 • -ur (Kultur) aber das Abitur
 • -anz (Toleranz)
 • -ie (Kopie) aber  das Genie
 • -sis (Ka̱tharsis)
 • -isse (Kulisse)
 • -üre (Lektüre)
 • -tät (Qualität)
 • ive (Alternative)
 • -ine (Kabine)
 • -tion (Nation)
 • -nion (Union)
 • -ion (Kommission)
 • -ei (Partei, Kondiitorei)

Liczba mnoga jest łatwa do utworzenia –  przez dodanie końcowki -n (po -e), albo -en.

Länder- und Landschaftsnamen auf -ei, -ie, -e und -a sind feminin

Nazwa krajów i krain geograficznych kończących się na -ei, -ie, -e oraz -a jest zawsze rodzaju żeńskiego. Oto parę przykładów:

 • Türkei

 • Mongolei

 • Normandie

 • Provence

 • Riviera

  Versubstantivierungen auf -t sind meist feminin

  Rzeczowniki powstałe od czasowników i kończące się na -t są najczęściej rodzaju żeńskiego. Warto zapamiętać niektóre z nich:

 • Ankunft (ankommen) – przyjazd

 • Fahrt (fahren) – jazda

 • Flucht (fliehen) – ucieczka

 • Geburt (gebären) – poród

 • Naht (nähen) – szew

 • Pflicht (pflegen) – obowiązek

 • Schlacht (schlagen) – bitwa

 • Schrift (schreiben) – pismo

 • Sicht (sehen) – widok, widoczność

 • Tat (tun) – czyn

 • Zucht (züchten) – hodowla

Substantive auf -nis sind oft neutral, einige sind feminin

Rzeczowniki kończące się na -nis są często rodzaju męskiego, niektóre są jednak rodzaju żeńskiego. Oto one:

 • Erkenntnis (poznanie, przeświadczenie)

 • Erlaubnis (pozwolenie, przyzwolenie)

 • Finsternis (ciemność, mrok, zaćmienie)

 • Kenntnis (wiedza, znajomość rzeczy, wiadomość)

 • Wildnis (puszcza, dzika okolica)

  Pragnę podkreślić, że te końcówki nie wyczerpują listy rzeczowników rodzaju żeńskiego. Niestety! Oznacza to, że należy zapamiętać wiele innych rzeczowników z ich rodzajnikami. Z mojego doświadczenia wynika, że końcówka -e wskazuje z dużym prawdopodobieństwem na rodzaj żeński! Pod warunkiem, że nie jest to końcówka rodzaju męskiego  -oge ( np. der Psychologe)!

  [kkstarratings]

Przeczytaj również

Leave a Reply