schon – erst – … (Adverbien) już – dopiero…

Przysłówki “schon” oraz “erst” i ich użycie

Ten wpis nawiązuje bezpośrednio do poprzedniego wpisu, dotyczącego użycia przysłówków „noch” i „schon” („jeszcze”, „już”). Tym razem zajmę się rozróżnieniem pary przysłówków (schonerst) Wyjaśnię na przykładach zdań różnice w ich użyciu. W odpowiedzi na zadane pytania (wypisane poniżej), odpowiedź może brzmieć schon lub erst.

Oto pytania:

1.UHRZEIT – Wie spat ist es? – (Która jest godzina?)

2. DAUER – Wie lange?/Seit wann? – (Jak długo/Od kiedy?)

3. HAUFIGKEIT – Wie oft? – (Jak często?)

4. ANZAHL – Wie viele? – (Ile?)

SCHON

Przysłówek „schon” użyty w odpowiedzi na zadane pytanie może być przetłumaczony jako „już” z konotacją później niż oczekiwano, dłużej niż oczekiwano lub więcej niż oczekiwano. W zależności od postawionego pytania.

ERST

Przysłówek „erst” tłumaczony jako „dopiero” ma swoim znaczeniu wskazówkę, że coś wydarzyło się wcześniej niż oczekiwano, coś trwało krócej niż oczekiwano lub otrzymano mniej niż oczekiwano.

Oto przykłady zdań:

Wie spat ist es? (Która jest godzina) Was, schon 3 Uhr! (Już trzecia!) Was, erst 3 Uhr? (Co, dopiero 3?)

Wie viele Jahre lernst du Deutsch? (Ile lat uczysz się niemieckiego?) Schon 3 Jahre. (Już trzy lata). Erst 3 Jahre (Dopiero trzy lata)

Wie oft warst du hier? (Jak często bywałeś tu?) Schon viermal. (Już cztery razy) Erst viermal. (Dopiero cztery razy)

Seit wann bist du hier? (Od kiedy jesteś tu?) Schon seit 2 Stunden. (Już od dwóch godzin). Erst seit 2 Stunden (Dopiero od dwóch godzin).

Ale jest jeden mały problem przy pytaniu WANN?

W tym miejscu „erst” oznacza später als erwartet, a „schon” tłumaczymy jako früher als erwartet. Dokładnie odwrotnie niż w podanych wyżej zdaniach.

Zapamiętaj ten schemat:

Oto przykłady zdań:

Wann kommt er? (Kiedy on przyjdzie?) Erst um 8 Uhr? (Dopiero o ósmej?) Schon um 8 Uhr! (Już o ósmej)

Mam nadzieję, że teraz nie będzie problemów z prawidłowym tłumaczeniem oraz prawidłowym użyciem przysłówków erst i schon 🙂


 

Leave a Reply