Hoch soll sie leben! Sto lat!

 Modalverb (czasownik modalny) sollen/soll

Na początku spróbuję zdefiniować pojęcie MODALVERB. Modalverbe dienen dem Ausdruck der Modalität  im Wesentlichen: Begriffen von Notwendigkeit oder Möglichkeit. Czasowniki modalne służą do wyrażenia konieczności lub możliwości.

Czasownik modalny sollen/soll służy do wyrażenia różnego rodzaju konieczności. Konkretnie jakich? O tym później. Najpierw zajmę się odmianą tego czasownika modalnego.

Odmiana czasownika modalnego „sollen/soll”

Uważnemu czytelnikowi zapewne nie uszedł uwagi fakt, że podaję czasownik modalny z jego zmienną formą. Jest to bardzo ważne. Dlaczego? Wyjaśnienie jest proste – uczymy się w prosty sposób odmiany, gdyż:

„sollen” jest formą czasownika modalnego w liczbie mnogiej

w 1 i 3 osobie

„soll” jest formą czasownika modalnego w liczbie pojedynczej

1 i 3 osobie

Ilustruje to następujący obrazek:

Odmiana wygląda więc następująco:

Wystarczy tylko znać końcówki dla 2 osoby liczby pojedynczej (-st) i mnogiej (-t) aby odmienić bezbłędnie czasownik modalny. Tak będzie wyglądała odmiana:

Nie musimy uczyć się całej odmiany, wystarczy zrozumieć ten mechanizm. Czyż nie jest prostszy? 🙂

Znaczenie czasownika modalnego „sollen/soll”

 • eine Verpflichtung oder Aufgabe (zobowiązanie lub zadanie) Du sollst mir helfen. Powinnaś pomóc mi.
 • Befehl  (nakaz) Du sollst nicht töten! Nie zabijaj! (rel).
 • Notwendigkeit (konieczność) Wir sollen mehr Obst essen. Powinniśmy jeść więcej owoców.
 • Wunsch (życzenie) Hoch soll sie leben! Niech żyje!
 • Vermutung (przypuszczenie) Sie soll eine gute Chefin sein. Ona jest podobno dobrym szefem.
 • Ungewissheit/Frage (niepewność/pytanie) Was soll das heißen? Co to ma znaczyć?
 • Erwartung (oczekiwanie) Man sollte glauben, dass... – Należy wierzyć, że…
 • Vorschlag in Form einer Frage (propozycja w formie pytania). Soll ich die Tür schließen? Mam zamknąć drzwi?
 • Frage, auf die man keine Antwort kennt. (pytanie na które nie ma odpowiedzi)  Was soll ich jetzt machen? I co ja mam teraz zrobić?
 • eigene Aufforderung wiederholen (powtórzenie własnego żądania). Ich habe gesagt, Sie sollen das Geld zurückgeben. Powiedziałem, że należy oddać te pieniądze
 • fremde Aufforderung wiederholen (powtórzenie czyjegoś żądania) Der Chef hat gesagt, ich soll das Geld zurückgeben. Szef powiedział, żebym oddał te pieniądze.
 • allgemeine Empehlungen  (ogólne zalecenia) Man sollte sich gesund ernähern. Powinno się zdrowo odzywiać.

Istnieją inne znaczenia. Dla ciekawych (i zaawansowanych) polecam stronę. 

Przeczytaj również:
Spodobało się? Udostępnij i podziel się z innymi!

Leave a Reply