Szyk prosty i przestawny – na podium zwycięzców

Der Satzbau – budowa zdania. Szyk prosty i przestawny

Prawidłowo zbudowany szyk zdania w języku niemieckim jest jedną z najtrudniejszych do opanowania umiejętności. Tak wynika z mojego prawie trzydziestoletniego doświadczenia w nauczaniu języka niemieckiego. Teoretycznie wiadomo jaką kolejność należy stosować (orzeczenie na drugim miejscu, podmiot na pierwszym lub trzecim), ale praktyka wygląda zupełnie inaczej. Podam przykład (usłyszany na dworcu w Berlinie)

Ich nicht arbeite.

Ja (ich) nie (nicht) pracuję (arbeite).

Wiadomo! To nie jest prawidłowo zbudowane zdanie! Dlaczego jednak robimy błędy! Może również dlatego, że w języku polskim mamy podmiot domyślny?

Heute Abend ich habe Gäste.

Dziś wieczorem (ja) mam gości.

Szyk (tak jak na głównym obrazku) jest prosty – odlicz! Jeden, dwa, trzy, cztery… Tak mówimy po polsku, tak chcemy mówić po niemiecku. Posłużę się obrazkiem wziętym prosto ze sportu, aby ukazać różnicę w języku polskim i niemieckim.

Najważniejszym elementem w zdaniu jest orzeczenie (Prädikat) występujące w zdaniu niemieckim zawsze jako czasownik (Verb). Od niego zależą inne części zdania.. (Das Prädikat (in der traditionellen Grammatik auch: Satzaussage) ist der Kernbestandteil in einem Satz, von dem andere Satzglieder abhängen.).

Wprawdzie  na podium sportowym jako PIERWSZY – mistrz, czempion, szef  w szeregu/szyku jest dopiero DRUGI.

Jego zastępcą/prawą ręką jest zawsze podmiot (der Subjekt), występujący albo jako rzeczownik (der Substantiv) albo zaimek osobowy (der Personalpronomen). Jako prawa ręka występuje w szyku prosty po prawej ręce orzeczenia

Wszystkie inne elementy zdania będą zatem na miejscu trzecim,  czwartym, piątym i nastepnych (również w odpowiednim porządku).  Dla uproszczenia zrozumienia umieściłam na miejscu  trzecim dopełnienie (das Objekt)

Jeśli chcemy podkreślić ważność jakiegoś innego elementu w zdaniu stosujemy szyk PRZESTAWNY, to znaczy umieszczamy tę część zdania tylko i wyłącznie na miejscu zastępcy (A NIE SZEFA!!).

Podam przykłady:

Ich habe heute Abend Gäste, (szyk prosty)

Gäste habe ich heute Abend. (szyk przestawny)

Heute Abend habe ich Gäste. (szyk przestawny)

 

W ten sposób łatwo uświadomimy sobie różnicę między językiem polskim a niemieckim.

Szef jest zawsze najważniejszy (nr 1 – jak w sporcie)

Jego zastępca jest równie ważny, jest zawsze w pobliżu szefa – po prawej lub lewej stronie!

Czyż nie jest to prostsze spojrzenie?