TEKAMOLO – ostatnie porządki w zdaniu

TEKAMOLO

Jest to dość znany skrót, który łatwo znaleźć w internecie. Ja znalazłam informacje na ten temat  tu.

Skrót ten dotyczy dodatkowych danych,  które w języku polskim noszą one nazwę okoliczników. Okolicznik czasu (kiedy?, jak długo?, jak często?, odkąd?, dokąd?) sposobu (jak?, w jaki sposób?),  celu (na co?, po co?, w jakim celu?), przyczyny (dlaczego?, z jakiej przyczyny?), warunku (pod jakim warunkiem?, w jakim wypadku?),  przyzwolenia (mimo co? mimo czego?). W języku niemieckim dane w zdaniu dotyczą przede wszystkim okolicznika czasu, przyczyny, sposobu i miejsca.

Tekamolo – to skrót od temporal, kausal, modal i lokal. – Oto obowiązująca kolejność!

Omówię po kolei te okoliczniki.

TEMPORAL

Die temporalen Angaben

Okolicznik czasu (die temporale Angabe)  odpowiada na pytanie WANN?, WIE LANGE? WIE OFT? SEIT WANN? BIS WANN?

Oto parę przykładów (niektóre odpowiadające na pytanie WANN? można znaleźć w moim wpisie na temat daty urodzin)

gestern, heute Abend, seit ein paar Tagen, bis morgen, von damals, von 1989, immer, von Zeit zu Zeit, oft, manchmal, jeden Tag, nächstes Jahr, voriges Jahr, in wenigen Monaten usw.

KAUSAL

die kausalen Angaben

Okolicznik przyczyny – die kausale Angabe – odpowiada na pytanie WODURCH? WARUM?. Najważniejsza jest tu przyczyna – lub inaczej powód do danego działania.  Przyimki odpowiadające na to pytanie to

wegen – z powodu  np. Wegen des Regens bleibt er zu Hause.

aufgrund – na podstawie – Aufgrund der Zeugenaussagen wurde sie verurteilt.

aus und vor– ze/z – wyjaśnię poniżej, gdyż stosuje się je w rożnych znaczeniach

UWAGA!

AUS – oznacza Z/ZE – jako przyczyna dalszego działania. Na przykład.

Aus Angst hat er alle Fenster geschlossen.

Aus niedrigen Motiven hat sie ihn ermordet.

VOR – tłumaczone również jako Z/ZE wskazuje reakcję lub wpływ na naszą psychikę/wygląd. Na przykład.

Vor Angst wurde sie blass.

Vor lauter Neid wurde sie wütend.

MODAL

Die modalen Angaben

Okolicznik sposobu – odpowiada na pytanie WIE? AUF WELCHE WEISE?  – czyli podkreślają ART und WEISE. Przyimki które pomagają odróżnić ten okolicznik to:

durch [A] – dzięki, za pomocą Durch Zufall haben sie sich kennengelernt.

unter [A] – unter Lebensgefahr – z narażeniem życia, unter Vorbehalt – z zastrzeżeniem, unter Zwang – pod przymusem, unter Protes – przy proteście

mit [D] mit Abischt – rozmyślnie, mit Interesse – z zainteresowaniem, mit Bedauern – z przykrością

mittels [G] – za pomocą, dzięki – mittels guter Beziehungen – dzięki dobrym stosunkom, mittels Windenergie – z wykorzystaniem energii wiatru

LOKAL

Die lokalen Angaben

Okolicznik miejsca odpowiada na pytanie WO? WOHIN? WOHER? O stosowaniu tego typu konstrukcji rozpisywałam się bardzo dokładnie w innych wpisach.

Pozostaje mi tylko życzyć powodzenia w ćwiczeniach!

Czytaj dalej

Spodobał Ci się ten artykuł?

Leave a Reply