von dem Fenster aus… – widok z okna

von – aus = zusammengesetzte Prapositionen (podwójne przyimki)

W tym wpisie zajmę się użyciem tych konkretnych (zawsze użytych razem) przyimków. Przedstawię je użyte w zdaniach, wytłumaczę konkretne znaczenie oraz wypiszę stałe zwroty.

Przyimek von łączy się zawsze z przypadkiem Dativ. Tak samo zresztą jak przyimek aus. W tym połączeniu aus stoi po rzeczowniku. Na przykład – vom Kulturpalast aus. Przyimek aus nie wpływa na użycie takiego, czy innego przypadku. Spełnia tu rolę podkreślenia kierunku, co można przetlumaczyć na „stąd”.

Podwójne przyimki stosuje się w sytuacjach, kiedy chcemy zaznaczyć punkt wyjścia. Dosłowny oraz przenośny. Poniżej przedstawię dokładniej oba aspekty.

lokaler Ausgangspunkt

Lokaler Aussgangspunkt – oznacza – punkt odniesienia, punkt wyjścia, punkt początkowy. Może być przetłumaczony następująco:„patrząc z tego miejsca”, „począwszy od/z”, „z tego punktu”. albo po prostu „z/z tego miejsca” . Oto przykłady:

Von Europa aus reisten sie nach Amerika. – Wyjechali do Ameryki z Europy.

Von diesem Fenster aus haben wir die schónste Aussicht auf die Stadt. – Patrząc z tego okna/Z tego okna mamy najpiękniejszy widok na miasto.

W poniżej wypisanych zwrotach zostały użyte podwójne przyimki. Oto ich znaczenie:

übertragene Bedeutung

von Natur aus – z natury

von Hause aus (von der Familie her) – z domu

von Hause aus (von Natur aus) – z natury

von mir aus! – a niech tam!

von mir aus – z mojej strony, jeśli o mnie chodzi

von diesem Standpunkt aus – unter diesem Gesichtspunkt- biorąc pod uwagę ten punkt widzenia

von hier aus – stąd

von sich (Dativ) aus – sam z siebie

von hier aus bis – odtąd/lub stąd do ...

Myślę, że teraz nie będziesz miał już problemu z użyciem podwójnych przyimków 🙂

Wspomnę, że zasady łączenia czasowników z określonymi przyimkami zaprezentowałam już na tym blogu. Rekcję czasowników łączących się z przyimkiem von przedstawiłam w tym wpisie, a rekcję aus w następnym.

Leave a Reply