WO? związek z opisem – Wechselpräpositionen

Wechselpräpositionen to przyimki łączące się z [A] lub z [D], w zależności od postawionego pytania „wohin” lub „wo”.

Ten wpis dotyczy użycia DATIV’u, po użyciu przyimków, w przypadku kiedy stosuje się zaimek pytający “WO?”. W języku niemieckim przyimki te noszą nazwę Wechselpräpositionen – „przyimki zmienne” – zmienne, gdyż łączą się albo z [A] albo [D] w zależności od kontekstu.

Opis pomieszczenia to temat poruszany zawsze na początku nauki każdego języka (mój pokój, moje mieszkanie). Do opisu używane są czasowniki, które wyrażają zaistniały stan.

stehen – stać
stecken – tkwić
sitzen – siedzieć
liegen – leżeć
hängen – wisieć
Do opisu potrzebne są oczywiście przyimki – ja nazywam je roboczo „przyimkami przestrzennymi” – oznaczające miejsce przedmiotów, ich wzajemne odniesienie. Po polsku są to następujące przyimki:
na, w, obok, między, w, przed, za, pod, nad.
 W języku niemiecki są to:
Ten skrót można potraktować jako rymowankę {aa, fał, ha, u, ü, zwi, ni}, wymyśloną przeze mnie w celu ułatwienia zapamiętania 🙂  Przypatrzmy się poniższemu schematowi liter:
Aauf –  na (na powierzchni)
Aan –   również na (ale na ścianie, suficie – coś, co znajduje się w pionie)
Vvor – przed
Hhinter – za (z tyłu)
Uunter – pod
Üüber – nad
Zwi zwischen – między
Nneben – obok
Iin  – w

OPIS 

Herr von und zu Snambeg – ten arystokrata zamieszkuje krainę zwaną DATIV, a jego herb to WO?.
Przystępując do opisania jego posiadłości czy też pomieszczeń przez niego zamieszkiwanych (używając oczywiście Wechselpräpositionen), należy koniecznie uwzględnić następujące dwa elementy:
1. Zaimek pytający „wo?”
2. użycie DATIV”u  wymuszony przez ten zaimek.
Kiedy wszystko jest statyczne, w bezruchu, zatrzymany kadr, zdjęcie, nic nic porusza się,  a do tego nie jest istotny sprawca tego zdarzenia możliwe jest tylko jedno pytanie:

WO? – gdzie? 

Gdzie jesteśmy? Gdzie znajdują się przedmioty na obrazku?
Pytanie to dotyczy również innych sytuacji,  Zaimek pytający WO? stosujemy przy opowiadaniu podając informacje np. gdzie mieszkamy, żyjemy, śpimy, jemy, gdzie przebywamy, itp.:
Osoba/rzecz jest/leży/stoi/siedzi/tkwi WO? na/w/między/obok/przy/przed/za/pod/nad – Dativ
Ilustruje to poniższy obrazek:
Na przykład:
Der Tisch [N]  steht  auf dem Fussboden. [D]
Die Blumen [N] stecken in der Vase.[D]
Die Lampe [N] hängt  an  der Decke. [D] itp.
 Pamiętaj
ZATRZYMANY KADR/OPIS
Ten schemat jest bardzo prosty do zapamiętania!