Woher? – aus czy von? Jak to rozróżnić?

Na pytanie WOHER? (skąd?) odpowiedź brzmi albo AUS albo VON. Oba te przyimki tłumaczymy na język polski jako Z, przez co powstaje trudność poprawnego ich stosowania – skąd wiedzieć, w jakich sytuacjach użyć którego z nich?

W tym poście zajmę się związkiem zaimka pytającego WOHER? z odpowiedzią, gdzie należy zastosować przyimek   AUS albo VON.
W poprzednim poście wyjaśniłam zasadę stosowania polskiego DO w języku niemieckim. Oto schemat:

AUS (woher?) jest odpowiedzią na przyimki NACH i IN (wohin?)

 

1) Przyimki NACH (do) oraz  AUS (z) są ze sobą ściśle związane, jako opisujące przeciwne kierunki ruchu, na przykład:

WOHIN? Ich fahre nach Berlin/Deutschland/Europa.

WOHER? Ich komme aus Berlin/Deutschland/Europa zurück.

Ale również: von Paris, von Frankreich, i tak dalej.(Paris/Frankreich –  jako punkt na mapie)

2) w wyjątkowych sytuacjach wymagane jest użycie rodzajnika DIE w liczbie pojedynczej albo mnogiej lub rodzajnika DER, które związane są z nazwami określonych państw. Wtedy zamiast NACH używamy IN + Akkusativ

Na przykład:

WOHIN?  Ich fahre in die Schweiz/in die Niederlande/in den Libanon.

WOHER? Ich komme aus der Schweiz/aus den Niederlanden/aus dem Libanon zurück.

Teraz zajmiemy się kolejnym, trzecim przypadkiem użycia przyimka AUS. Przyjrzyjmy się jednak najpierw pytaniu WOHIN?
Kiedy zadajemy pytanie WOHIN ? odpowiedź będzie brzmiała IN + Akkusativ, kiedy naszym celem będzie:
 • dosłowne wejście do środka jakiegoś pomieszczenia, (na przykład ins Kino, in den Klub, i tak dalej) – geschlossene Orte

 • dosłowne wejście/zanurzenie się/wypełnienie czymś/włożenie przedmiotu do zamkniętej/ograniczonej w pewien sposób przestrzeni np. ins Wasser, in den Fluss, in die Schublade, in die Flasche.

 • udanie się na teren „posiadający” jakieś ograniczenia, na przykład:
  – ogród ogrodzony płotem (in den Garten)
  – park mający granice (in den Park)
  – las mający ścianę (in den Wald)
  – albo też obiekt mający granice na mapie, na przykład pasmo górskie (ins Gebierge, in die Berge).

 • podróż na abstrakcyjnie wyodrębniony obszar, na przykład ins Grüne/ins Blaue fahren (jechać na zieloną trawkę/ w nieznane), również obszar geograficzny – ins Rheinland (do Nadrenii), in die Alpen (w Alpy).

W tych wymienionych wyżej przypadkach odpowiedź na pytanie WOHER? (skąd) będzie brzmiała zawsze AUS + Dativ.

 VON (woher?) jest odpowiedzią na ZU (wohin?)

W każdej innej sytuacji po użyciu zaimka pytającego WOHER? używamy przyimka  VON.
Ten schemat jest jasny i przejrzysty. Pomoże z łatwością w prawidłowym użyciu przyimka AUS i VON 🙂