Woher?- aus! – wracamy z podróży

Związek zaimka pytającego „woher?” z przyimkiem „aus”

W tym poście zajmiemy się stosowaniem zaimka pytającego „woher?” (skąd wracamy?) i odpowiedzią przyimkiem „aus” (z kraju, z miasta, z kontynentu).

Aby udzielić odpowiedzi na zaimek pytający „woher?”, należy najpierw zapytać zaimkiem pytającym „wohin?” o cel naszego podróżowania. Jeżeli jedziemy na różne kontynenty, do różnych miast i różnych państw stosujemy po zaimku pytającym „wohin?” odpowiedź „nach„,
(bez używania rodzajnika przy nazwie kontynentów, miast i olbrzymiej  większości państw)
np. nach Afrika, nach Berlin, nach Polen, nach Deutschland usw.
Wracamy „skąd?” „woher?” stosujemy przyimek „aus”.
np. aus Asien, aus Polen, aus Paris.
Nie oznacza to, że kontynenty, miasta i kraje nie mają rodzaju. Wręcz przeciwnie. Są one rodzaju nijakiego DAS, poza poniższymi sytuacjami:
1. Miasto Haga: kiedyś używaliśmy rodzajnika „der”, ale ta forma jest obecnie uznawana za przestarzałą. Dzisiaj mówimy „den Haag”, nawet w mianowniku! Jest to zapożyczenie z języka niderlandzkiego.
2. Inne kraje, o których wspomnę poniżej.
To, co jest ważne, to że w przypadku nazw rodzaju nijakiego nie używamy w tekście rodzajnika „das” (zobacz przykłady na początku). Wyjątkiem jest sytuacja, gdy chcemy dodać przymiotnik do nazwy własnej np. unser gemeinsames Europa, das schöne Warschau, das seenreiche Finnland.
Reasumując:

Byłoby to bardzo proste, gdyby…

…nie było państw, które mają inny rodzajnik niż DAS.
 
Nie istnieje inny sposób, jak tylko zapamiętać kraje o rodzaju męskim i żeńskim (w liczbie pojedynczej i mnogiej).
Tu znajdziesz nazwy państw o rodzaju męskim:

DER
der Irak, der Iran, der Jemen, der Kongo, der Libanon, der Niger, der Sudan, der Tschad, der Vatikan, der Senegal

Lista niektórych państwa o rodzaju żeńskim:
DIE (liczba pojedyńcza)
1. Nazwy krajów kończących się na -ei,
np. die Turkei, die Mongolei, die Slowakei, die Lombardei (Landschaft).
2. Nazwy krain geograficznych oraz państw kończących się na – ie,-e,- a
np. die Normandie, die Bretagne, die Riviera,  die Ukraine
3. Niektóre inne nazwy krajów i krain geograficznych, na przykład:
die Schweiz, die Dominikanische Republik, die Zaneralafrikanische Republik,  die Elfenbeinküste, die BDR  (die Bundesrepublik Deutschland), das Reinland.
Państwa w liczbie mnogiej to m.in:
DIE (liczba mnoga)
die Bahamas, die Niederlande, die Philippinen, die Salomonen, die Seychellen, die USA, die Vereinigten Arabischen Emirate
Kiedy kraj oraz nazwa geograficzna ma rodzajnik stosujemy przyimek IN + Akkusativ (zamiast NACH bez rodzajnika), a w odpowiedzi używamy również przyimka „aus” Dativ (zobacz post o Dativ’ie,) „aus” łączy się ZAWSZE z Dativ’em)
Na przykład:

Wohin? in die Schweiz, in die USA, in die Ukraine
in den Vatikan, in den Niger, in den Iran

Woher? aus der Schweiz,  (die, l.poj)
aus den Niederlanden (die, l.mn)
aus dem Iran (der)
aus den USA (die, l.mn)

Ten temat być może nie jest prosty. Na pocieszenie dodam, że w prasie unika się często stosowania rodzajnika DER przed nazwą państwa. Zamiast tego używany jest rodzajnik DAS (wtedy znika) :). Polecam ciekawy artykuł na ten temat.

Spodobało się? Udostępnij i podziel się z innymi!