Orientacja w przestrzeni

Skąd przybywamy (woher?), dokąd udajemy się (wohin?), gdzie znajdujemy się (wo?)

W poprzednich wpisach wyjaśniłam dokładnie sytuacje, w których znalazły zastosowanie przyimki (nach, zu, in, auf, an), użyte po zaimku pytającym WOHIN? oraz użycie przyimków (aus i von) po pytaniu WOHER? . Ten wpis dotyczyć będzie odpowiedzi na pytanie WO?, a więc sprecyzowanie miejsca naszego pobytu.

Zasada jest prosta.  Pomocne staje się użycie przyimka odpowiadającego na pytanie WOHIN? – IN, AN, AUF – należy użyć przypadek Akkusativ.  Zaimek pytający  WO? – wymusza użycie tych przyimków w połączeniu z Dativ’em.

Poniższy schemat wyjaśnia tę myśl:

Wyjaśnię po kolei jak należy rozumieć poszczególne przyimki.

IN

IN (do środka, do zamkniętej przestrzeni)

wohin?  – in die Kirche, ins Theater, in den Park,

wo?        – in der Kirche, im Theater, im Park

  AUF

AUF (na powierzchnię, na coś, co jest położone wyżej)

wohin? – auf den Berg, auf die Insel, auf den Fussballplatz

wo?       – auf dem Berg, auf der Insel, auf dem Fussballplatz

AN

AN (nad brzeg wód, w pobliże)

wohin? – an den Strand,  an die See, ans Fenster

wo?       – am Strand, , an der See, am Fenster

Do tej prostej zasady nie wliczają się jednak przyimki „nach” i „zu”.

NACH

Zaimek pytający WO? wymusza zmiany. Oto przykłady

NACH (nazwa geograficzna występująca bez rodzajnika)

wohin? – nach Afrika, nach Italien, nach Berlin

wo?      – in Afrika, in Italien, in Berlin

ZU

Przyimek ZU wymaga większej uwagi przy formułowaniu odpowiedzi na pytanie WO? , a mianowicie:

ZU (punkt orientacyjny, osoba/y)

wohin?zum (zu dem) Flughafen, zur (zu der) Eisdiele, zum Arzt, zu Eva, zu den Eltern

wo? – an + [D] – jeżeli jest to miejsce (tłumaczone jako „przy”)

am Flughafen, an der Eisdiele, an der Ecke, usw

wo? – bei + [D] – jeżeli są to osoby (tłumaczone jako „u”)

beim (bei dem) Arzt, bei Eva, bei den Eltern.

UWAGA!

Dom – (das Zuhause), nie jako budynek, ale jako miejsce naszego mieszkania  – jest czymś wyjątkowym. Również pod względem gramatycznym!

Jako ciekawostkę podam przykłady określenia kierunku: (woher – wohin)

von oben nach unten

von vorn nach hinten

von rechts nach links

von Osten nach Westen

Jeżeli dodamy przyimki AUS i VON (patrz link) to otrzymamy pełny obraz orientacji w przestrzeni. 🙂