Jak zbudowane jest zdanie pojedyncze?

Schematy zdania pojedynczego

W tym wpisie przedstawię dziewięć schematów zdania pojedynczego. Jako że będą to schematy może tu być mowa tylko o zdaniu pojedynczym nierozwiniętym.

Na początku wyjaśnię poszczególne znaki użyte w schematach.

N – Nomintativ – mianownik

A– Akkusativ – biernik

D – Dativ – celownik

G – Genitiv – dopełniacz

+/ und/oder – i/lub

Verb– czasownik w zdaniu w formie orzeczenia (Prädikat)

Adjektiv – przymiotnik

Adverb – przysłówek

Zdanie 1

zdanie pierwsze

Oto przykłady zdań:

Ich rauche.

Ich rauche nicht. (Negation)

Der Mantel ist schick. (Adjektiv)

Das Baby schläft nicht tief (Negation + Adverb)

Zdanie 2

Drugi rzeczownik w N nosi nazwę Gleichsetzungsnominativ. Pisałam o tym w poście.

Czasowniki, po których on występuje to: sein, bleiben, heißen, werden, gelten (als), (sich) fühlen (als)

Przykładowo:

Er wird Arzt.

Hans ist kein Pilot.

Zdanie 3

O stosowaniu przypadku Akkusativ pisała tu

Oto przykłady takiego zdania:

Sie ruft mich.

Er besucht die Eltern.

Zdanie 4

Szczególny przypadek używania dwóch rzeczowników w przypadku Akkusativ.

Są to następujące czasowniki

rufen (wołać),  nennen (nazywać kogoś) , krönen (koronować kogoś na),   heiβen (nazywać),   schelten (przezywać), abhören (przepytywać), taufen (chrzcić), schimpfen (wyzywać),  abhören (przepytywać), kosten (wert sein = mieć wartość) , lehren (pouczać)

Ich nenne dich [A] meinen besten Freund [A].

Sie rufen ihn [A] einen Feigling [A]

Diese Arbeit kostet ihn viel Mühe.

Zdanie 5

O stosowaniu przypadku Genitiv pisałam już tu.  Polecam również  listę czasowników łączących się z tym przypadkiem.

Oto konkretne przykłady:

Die Mutter nimmt sich des weinenden Kindes an.

Er bedarf unserer Hilfe.

Zdanie 6

O tym typie zdań pisałam bardzo obszernie i  podałam konkretne ćwiczenia tu.

Przykłady zdań:

Ich gebe meinem Freund das Geschenk.

Der Lehrer korriegert der Schülerin ihre Hausarbeit.

Zdanie 7

Ten schemat został dokładnie opisany tu. Można przećwiczyć ten schemat dzięki ćwiczeniom podanym tu

Przykład takich zdań to:

Ich kaufe dem Kind das Buch.

Ich kaufe es ihm.

Zdanie 8

O czasownikach łączących się z przypadkiem Dativ pisałam tu.

Oto dwa przykłady:

Der Arzt hiflt dem Patienten.

Das Rauchen schadet der Gesungheit.

Zdanie 9

Rekcja  – to jest dopiero temat!  Każdy uczeń zna ból uczenia się na pamięć czasowników i przyporządkowanych im przyimków. Znam środki uśmierzające ten ból!

W celu zbudowania zdania pojedynczego rozwiniętego zachęcam do zapoznania się ze skrótem tekamolo.

Czytaj dalej  >> tekamolo

Leave a Reply