Zaprzeczenia – jak je rozpoznać?

Ten wpis przeznaczony jest dla zdających maturę pisemną z języka niemieckiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Szczególną uwagę należy zwrócić na analizę pytań otwartych. Pytania zawierają często podchwytliwe słowa, których nieznajomość może wprowadzać w błąd, gdyż nie sugeruje zaprzeczenia. Nie pojawia się nigdzie wskazówka typu NICHT/KEIN/OHNE/ przedrostek un usw.

Oto przykłady tego typu zwrotów:

vermeiden – unikać

ausweichen – (ein Hindernis umgehen) – omijać (przeszkodę) unikać (jdm/einer Sache)

weit gefehlt – (ausgeschlossen/nie/niemals/keineswegs/auf keinen Fall/- wykluczone/nigdy/w żadnym wypadku. Dodatkowe synonimy znajdziesz tu.

weder – noch – (ani, ani) – UWAGA! zawiera zaprzeczenie np. weder Tod noch Teufel fürchten (nie bać się niczego) (więcej przykładów znajdziesz tu)

verachtet – wzgardzony

geächtet – (aus einer Gemeinschaft oder der Gesellschaft) ausgestoßen, weil man ein Verbrechen oder eine moralisch sehr schlechte Tat begangen hat. – Ostracyzm

mitnichten – bei weiterem nicht – bynajmniej (Macht es dir was aus, wenn ich…. Mitnichten! Czy bardzo będzie ci przeszkadzało, gdy … Bynajmniej!)

verschmäht – wzgardzony

abgelehnt – odrzucony

abwegig – mylny/niedorzeczny/absurdalny

fragwürdig ((zweifelhaft) – wątpliwy/podejrzany

widrig (Umstände) – przeciwny/niesprzyjający UWAGA! jeśli –widig pojawi się jako końcówka, zawsze jest traktowany jako niezgodny z … np. normenwidrig – niezgodny z normami, dienstwidrig – niezgodny z przepisami itp.

abgetrennt – odseparowany

in Frage stellen – kwestionować

in Kauf nehmen – brać pod uwagę negatywne skutki

der Mangel (an + Dativ) – Defizit, Armut das Fehlen von etwas, das man braucht – Deficyt, bieda, brak czegoś np Geldmangel (brak pieniędzy)

etwas fehlt – ist nicht vorhanden – Czegoś brakuje, nie ma tego.

zurückweisen – odsyłać, /oddalić/odrzucać/odpierać

durchfallen (einen Misserfolg haben – odnieść fiasko) Er ist bei der Prüfung durchgefallen) Nie zdał egzaminu.

scheitern an plus Dativ – (keinen Erfolg haben) – (ponieść klęskę, doznać porażki). mit dem Plan/an der Finanzierung – z.B Mein Plan ist gescheitert. (Mój plan nie powiódł się)

umsonst (ohne Erfolg) – na próżno/ daremnie/na darmo UWAGA! umsonst oznacza również- za darmo!

die Abwesenheit – nieobecność (Nie mylić z die Anwesenheit!!)

vergeblich – daremny/próżny/bezskuteczny z.B vergebliche Mühe – daremny trud

beleidigen – urażać/obrażać . (jdn mit Worten)

entgehen (einer Krankheit) unikać/ujść

davonkommen (ohne Schaden überstehen) – uchodzić z.B Er ist mit dem Schrecken davongekommen. Skończyło się na strachu.

entbehrlich – zbędny/zbyteczny – UWAGA! unentbehrlich – niezbędny!

müßig – (überflüssig) – zbędny/próżniaczy/bezczynny z.B (Es ist müßig darüber nachzudenken – Nie ma co na tym rozmyślać!

Wiem, że nie wyczerpałam tematu. A może Ty znasz inne zwroty? Podziel się z nami!

Czytaj również

 

Leave a Reply