Assoziationen – gdy brakuje słów…

Assoziationen – skojarzenia

Czasami brakuje nam po prostu pomysłu, w jaki sposób wyrazić pewne myśli, określić problemy, nazwać zjawiska…

Proponuję zacząć od słownictwa związanego ze skojarzeniami. Ta prosta metoda ma wiele zalet:

  1. Pozwala zyskać na czasie, aby poszukać odpowiedniej formy do wyrażenia tego, co chcielibyśmy powiedzieć.
  2. Nadaje odpowiedni kierunek naszym myślom.
  3. Skojarzenia mogą być i kreatywne i abstrakcyjne.
  4. Zyskujemy płynność wypowiedzi.

Oto parę zwrotów pomocnych w rozpoczęciu wypowiedzi:

Viele von uns haben bestimmte Assoziationen  Und nämlich … (Wielu z nas ma konkretne skojarzenia. A mianowicie …)
Das Thema „…” ruft bestimmte Assoziationen hervor. (Temat „…” wywołuje określone skojarzenia z …)
Mit dem Begriff „…” verbinden viele Menschen [A], denn (Wielu ludzi łączy z pojęciem „…” …, gdyż …)
Es besteht eine starke Assoziation zwischen [D] und [D] – (Istnieje silne połączenie tematu „…” z …
Dazu fällt mir eindass (Na ten temat przychodzi mi do głowy, że … )
Wenn ich mir [A] vorstellesehe ich sofort „…” (Wyobrażając sobie „…” widzę natychmiast …)
Wenn ich an [A] denke, fällt mir [N] ein. (Kiedy myślę o …, przychodzi mi do głowy problem …)
[N] lässt einen an [A] denken. („…” każe myśleć o …)
Ich assoziiere das Bild/den Spruch/das Thema mit [D] . (Kojarzę obraz/sentencję/temat z…)
Zwroty związana ze skojarzeniami mogą być wprawdzie tylko takim małym wstępem do naszej wypowiedzi, ale jakże efektownym! A jakim prostym w użyciu!