Bildbeschreibung – jak ciekawie wyrazić to co widzimy

Ten post powstał na bieżące potrzeby moich uczniów IB German B SL/HL przygotowujących się do ustnej matury z języka niemieckiego. Post ma na celu przedstawienie zwrotów, które pozwolą  w przystępny i elegancki sposób opisywać obrazki i zdjęcia.

Przy opisie obrazka należy uwzględnić trzy elementy: kto/co jest widoczne, gdzie znajduje się podmiot i co robi.

Możemy dodać informacje,  jakie wrażenie zrobił na nas obrazek i oczywiście czym zainspirował nas do przemyśleń. I na jaki temat.

Wstęp – opis

 • Auf dem Bild kann man  [Akk] sehen. (Na obrazku można zobaczyć … )
 • Auf dem Bild kann / können  [Akk] gesehen werden. (Tłumaczenie jak wyżej)
 • Auf dem Foto ist [N] zu sehen. (Tłumaczenie jak wyżej)
 • Auf dem Bild wird [N] gezeigt. (Na obrazku jest pokazane … )
Bardziej konkretny opis
 • Im Vordergrund / Im Hintergrund / In der Bildmitte (na pierwszym planie/w tle/po środku)
 • Hinten / Vorne … (z przodu/z tyłu)
 • Oben / Unten … (na górze, na dole)
 • Rechts / Links … (po prawej/lewej)
 • Auf der rechten / linken Seite … (po prawej/lewej stronie)
 • Auf der rechten / linken Bildhälfte … (na prawej/lewej połowie obrazka)
 • oraz przyimiki związane z Genitiv’em 

Następnie opisujemy osobę/osoby przedstawione na obrazku – nie tylko jej wygląd czy ubranie. Często przy opisie zawarta jest już pewnego rodzaju nasza ocena/wstępny zarys przedstawionej problematyki.

Personenbeschreibung

  • Auf dem Bild ist eine Frau/ein Mann im Alter von … zu sehen. (Na obrazku widać kobietę/mężczyznę w wieku … )
  • [N] ist dabei, etwas zu machen. (Ktoś jest w trakcie wykonywania jakiejś czynności.)
  • Besonders auffallend ist ihre/seine Figur/Haarfarbe ,  ihr/sein Gesichtsausdruck/,  ihr/seinVerhalten. (To, co rzuca się w oczy, to jego/jej figura, kolor włosów/wyraz twarzy/zachowanie.)
  • Was sofort ins Auge fällt, ist [N] (To, co od razu rzuca się w oczy to jest … )
  • Ihre/seine Kleidung ist zerrissen/abgetragen/modisch/elegant/extravagant/sportlich usw. (jej/jego ubranie jest porwane/znoszone/modne/elegancke/ekstrawaganckie/sportowe itd.)
  • [N] hat ein angenehmes/gepflegtes Äußeres. (Ktoś ma przyjemną/zadbaną aparycję.)
  • [N] hat eine gute/schlanke/kräftige Figur. (Ktoś ma dobrą/smukłą/muskularną figurę.)
  • [N] ist dünn/schlank/mollig/kräftig/dick/klein/untersetzt/groß. (Ktoś jest szczupły/smukły/puszysty/silny/gruby/mały/przysadzisty/duży.)

Interpretacja obrazka

 • Möglicherweise / Vermutlich / Wahrscheinlich / Vielleicht geht es hier um das Thema „…”. (Zapewne/przypuszczalnie/prawdopodobnie/być może chodzi tu o temat „…”.)
 • Bei diesem Bild ist festzustellen, dass …. (Można stwierdzić, że …)
 • Es handelt sich höchstwahrscheinlich um das Thema/Problem [G] (Chodzi tu zapewne o temat … )
 • Mir scheint es, dass … (Wydaje mi się, że… )

Przy maturze międzynarodowej (IB) German B Standart Level/High Level należy wybierać bardziej wyszukane słownictwo – takie, które wyrazi własne przemyślenia na zadany temat:

 • Das Bild lenkt das Interesse des Betrachters (von [D]) auf [Akk] (Kieruje zainteresownie obserwującego (z …) na …)
 • Das Bild regt den Betrachter an, über [Akk] nachzudenken. (Obrazek pobudza obserwatora do rozmyślań na temat …)
 • Die Aufmerksamkeit des Betrachters wird auf [Akk] gelenkt. (Uwaga obserwatora jest skierowana na …)
 • Der Autor des Bildes will die Aufmerksamkeit des Betrachters wahrscheinlich auf [Akk] richten. (Autor obrazka chce zapewne skierować uwagę obserwatora na …)
 • Ich fühle mich von diesem Bild persönlich angesprochen, denn [szyk prosty]. (Czuję się osobiście poruszona tym obrazem, ponieważ …)
 • Das Bild lässt den Betrachter nicht kalt. (Obrazek nie pozostawia obserwatora obojętnym.)
 • Das Bild erinnert mich an [Akk]. (Obrazek przypomina mi o …)
 • Das Bild hat eine starke Wirkung auf [Akk]. (Obrazek oddziałowuje mocno na …)
 • Mit diesem Bild will der Autor vermutlich das Problem „…” zum Ausdruck bringen. (Autor tego obrazka pragnie zapewne przedstawić problem …)
 • Der Autor will vermutlich mit dem Bild aussagen, dass … . (Autor przypuszczalnie chce wyrazić za pomocą obrazka, że …)
 • Der Autor will den Betrachter auf [Akk] aufmerksam machen. (Autor pragnie zwrócić uwagę obserwatora na …)
 • Der Betrachter wird darauf aufmerksam gemacht, dass … .(Obraz uczula obserwator na …)
 • Der aufmerksame Betrachter kann feststellen, dass … .(Uważny obserwator może stwierdzić, że …)

Weroniko B. – dziękuję za pomoc 🙂

Zwrotów jest wiele, ale wystarczy użyć tylko parę wybranych, aby wypowiedź ustna odzwierciedliła głębię naszego postrzegania rzeczywistości. Może warto spróbować?