Das Problem – bezproblemowo o problemie

Kiedy przedstawia się wybrany temat, należałoby określić jego ważność (dla kogo? /przyczynę?).
Warto więc tytułem wstępu podkreślić istotę tematu, dlaczego i dla kogo dany temat jest ważny. Może to służyć wyjaśnieniu, dlaczego chcemy zajmować się właśnie tą tematyką.
Nie można zapomnieć, że wyrażenie „das Problem” w języku niemieckim ma wiele znaczeń, np. die Aufgabe (zadanie), die Schwierigkeit (trudność), das Motiv (motyw), die Angelegenheit (sprawa), das Thema (temat), die Sache (sprawa, rzecz), das Hindernis (przeszkoda).
Przy prezentacji chodzi najpewniej o synonim „die Problematik”/” das Thema„/ „die Thematik”
Na samym początku należy pokreślić, że…
Das Thema „…” z.B. „Gesundheit” ist ein großes/schwieriges Problem,
Das Thema „…” z.B. „Gesundheit” ist ein interessantes Problem,,
i dokończyć
mit dem man sich unbedingt beschäftigen sollte.(którym należałoby sie koniecznie zająć)
mit dem man sich unbedingt auseinandersetzen sollte. (który należy koniecznie roztrząsać/rozważyć )
mit dem man auf Schritt und Tritt konfrontiert wird. ( z którym jesteśmy na każdym kroku konfrontowani)
das heutzutage sehr aktuell ist. (który w dzisiejszych czasach jest mocno aktualny)
das vor allem für junge/ältere Menschen /fur jung und alt von großer Wichtigkeit ist. (który przede wszystkim dla młodych/starszych ludzi/młodych i starych jest bardzo ważny)
das viel Staub in Öffentlichkeit aufwirbelt.(który wywołuje silny oddżwięk w opini publicznej)
das sich besonders in ganz Europa verschärft hat. (który zaostrzył się szczególnie w….)
das uns alle angehen sollte. (który powinien nas wszystkich obchodzić/dotyczy nas wszystkich)
das größer wird, als man vermutet. (który jest poważniejszy, niż przypuszcza się)
das oft nicht ernst genug genommen wird. (który bardzo często nie jest traktowany wystarczająco poważnie)
für das wir ein offenes Ohr haben sollten. (na który powinniśmy być uważni).
To krótkie zdanie ukaże nie tylko naszą świadomość ważności problemu, ale pozwoli zyskać na czasie, zanim przejdziemy do rozważań na jego temat.
Można wykorzystać te zwroty pisząc wstęp do rozprawki.