Der Spruch – sentencja prawdę nam powie

German B SL/HL – egzamin ustny

W tym poście przedstawię słownictwo przydatne do interpretacji sentencji zamieszczonej wraz z obrazkiem.
Najpierw należy zacytować sentencję .
Der Spruch lautet: „…”  (Sentencja brzmi: „…”)
Hier steht geschrieben, dass … (Tu zostało napisane, że …)
Następnie warto wspomnieć o powiązaniach z obrazkiem.
Der Spruch steht im Einklang mit dem Bild  (Sentencja współbrzmi z obrazkiem)
Der Spruch  steht im Widerspruch zu dem Bild. (Sentencja jest w opozycji do obrazka)
Der Spruch drückt schon aus, was  auf dem Bild zu sehen ist. (Sentencja wyraża to, co jest widziane na obrazku)
Dobrze będzie, jeśli wyrazimy naszą ocenę lub skojarzenia związane z sentencją.
Der Spruch drückt eine allegemiene Regel aus. (Sentencja wyraża ogólna regułę)
Der Spruch drückt eine Lebensweisheit aus. (Sentencja wyraża pewną mądrość życiową)
Das ist eine Sentenz, die man sich leicht merken kann. (To jest taka sentencja, którą można łatwo zapamiętać)
Das Zitat kann als ein interessanter Denkanstoß betrachtet werden. – (Cytat może być potraktowany jako interesujący impuls do przemyśleń)
Das ist ein interessanter/alter Spruch, in dem viel Wahrheit steckt. (To jest interesująca/znana sentencja, oddająca prawdę. )
Diese Losung ist ein kurzer Satz, der ausdrückt, was man tun soll. (To hasło jest krótkim zdaniem, które wyraża to,co powinno być zrobione).
Teraz należy przejść do interpretacji.
Den Spruch kann man wie folgend interpretieren. (Można w następujący sposób zinterpretować tę sentencję).
Meine  Interpretationsthese bezieht sich auf das Thema „…”(Moja interpretacja dotyczy tematu…)
Der Spruch besagt, dass… (Sentencja głosi, że… )
[Begriff] bedeutet, dass … (Pojęcie oznacza, że …)
[Begriff] lässt sich beschreiben als [N] –  (Pojęcie daje się jako … opisać)
Das ist ein weiterer interessanter Punkt. (To jest dalszym ciekawym punktem)
Der Spruch kann zum Gedanken führen, ob…..(Ta sentencja może dać do myślenia, czy…)
Mit dem Spruch wird ein wichtiger Aspekt genannt, und nämlich …  (Za pomocą sentencji został nazwany ważny aspekt , a mianowicie…)
Mit dem Spruch könnte gemeint sein, dass… (Za pomocą tej sentencji można wyrazić, że …)
Die Annahme liegt nah, dass der Spruch mit [D] zu tun hat. (Można przypuszczać, że ta sentencja ma coś wspólnego z …)
Vermutlich/wahrscheinlich /vielleicht geht es um … [A]. (Przypuszczalnie, prawdopodobnie, być może chodzi tu o …)
Der Spruch ruft [Akk] in Erinnerung   – (Sentencja ta przywodzi [coś] na myśl.)
I na koniec podsumowanie naszych przemyśleń.
Man kann aus dieser kurzen  Uberlegung ersehen, dass ... (Móżna wyciągnąć wnioski na podstawie tych krótkich rozważań)
Aus diesen Anhaltspunkten ergibt sich, dass … (Z tych rozważań wynika, że …)
Alles in allem lässt sich festhalten, dass ... (Podsumowując daje się stwierdzić, że …)
Nasz prezentacja trwa krótko, warto zadbać o   ciekawą interpretację – wyrażoną ciekawym słownictwem.
Daje to nam samym okazję do przemyślenia, w jaki sposób wyrażamy nasze myśli.
Zadbajmy więc o ładny język. Nie tylko ojczysty.