Entschuldigung! Przeprosiny

Entschuligung! Entschuldigen Sie, bitte…

Te zwroty zna każdy, kto uczył się choć krótko języka niemieckiego. Zwroty te używane były przy okazji orientacji w mieście (Stadtorientierung). Na przykład

Entschuldigung! Wie komme ich zum Bahnhof?

Entschuldigen Sie bitte. Wo befindet sich hier das Rathaus?

Czasami zdarzają się jednak sytuacje, w których popełniliśmy jakąś gafę, niechcący lub przez małą niezręczność popsuliśmy jakiś przedmiot, nieostrożnie obeszliśmy się z jakimś przedmiotem lub też nasza wypowiedź została źle zrozumiana, co mogło wywołać mniejszą (lub większą) konsternację. Oprócz przeprosin i wyrazów ubolewania możemy wyrazić chęć naprawienia naszego błędu lub pomyłki.

Oto zwroty przydatne w takich sytuacjach.

Ich möchte mich bei Ihnen/dir entschuldigen.  – Chciałabym cię/panią/pana przeprosić.

Entschuldigen Sie bitte. Das war wirklich keine Absicht. – Proszę mi wybaczyć. To nie było zrobione specjalnie.

Tut mir wirklich Leid. Da habe ich mich vertan. – Przykro mi. Pomyliłem/am się. Np. Ich habe mich in der Tür vertan.

Nehmen Sie es mir bitte nicht übel. – Proszę nie brać mi tego za złe.

Entschuldigung! Das war nicht so gemeint! – Przepraszam, nie to miałam/miałem na myśli.

Oh, das tut mir aber Leid. Wie kann ich das wieder gutmachen? – Tak mi przykro, jak mogę to naprawić?

Reakcja na przeprosiny może być tylko uprzejma 🙂 – co najwyżej lekko obojętna, ale na pewno nie pełna złości! Jesteśmy przecież ludźmi dobrze wychowanymi, a to zobowiązuje! Oto przykładowe możliwości odpowiedzi na przeprosiny.

Macht nichts. – Nie szkodzi.

Na, so was kann ja mal passieren. – Zdarza się.

 

Ważna jest nasza wyrozumiałość i chęć dostrzeżenia żalu z powodu jakiejś niezręczności czy błędu osoby przepraszającej.

Wymienione słownictwo nie jest jedyne w wyrażaniu ubolewania lub przeprosin. Do synonimów zwrotu „Entschuldigung” należą również inne  – takie jak „Verzeihung”, „Nachsicht”, „Bedauern” lub „Vergebung”. Czym one się różnią? Jakie mają znaczenie? W jakich sytuacjach używamy tych zwrotów.

Będzie to tematem następnego wpisu. Podam przykłady zdań (wraz z tłumaczeniem na język polski). Zachęcam do zapoznania się z treścią następnego wpisu 🙂