Erinnerung – jak wspominać minione czasy…

W tym wpisie przedstawię słownictwo niezbędne do opisywania przeszłości. Mogą to być wspomnienia zdarzeń, dni, wymiana wspomnień lub refleksje związane z wydarzeniami z przeszłości. Najważniejszym czasownikiem jest oczywiście „sich erinnern an + [A] (przypominać sobie o kimś/czymś) lub czasownik „erinnern an + [A] (przypominać kogoś/komuś o czymś)

Oto przykłady zwrotów związanych ze wspomnieniami z przeszłości:

1. aufgrund einer Ähnlichkeit an jdn / etw. denken lassen – podobieństwo powodujące wspomnienia

Der Mann erinnert mich an meinen Vater. (Ten mężczyzna przypomina mi mojego ojca)

Sie erinnert sehr an ihre Schwester. (Ona przypomina swoją siostrę)

2. ermahnen, etw. nicht zu vergessen – przypomnienie

Erinneren Sie mich bitte daran, dass ich Sie anrufe. – (Proszę mi przypomnić o telefonie do Pani/Pana)

3. erinnern jemanden/etwas im Gedächtnis behalten oder wieder an jdn/daran denken – wspominanie czegoś, co zostało zapamiętane

Ich erinnere mich genau/nicht genau/dunkel/vage/undeutlich an ein Erlebnis. (Przypominam sobie to wydarzenie dokładnie/niewyraźnie/niezbyt jasno/niejasno/mgliście)

4. sich etw. ins Gedächtnis rufen (und darüber sprechen) – Przywoływać coś z pamięci (i mówić o tym)

Wenn ich mich recht erinnere… -(Jeśli dobrze pamiętam…)

Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht,… – (Jeśli mnie moja pamięć nie zawodzi/myli …)

Ich habe eine/keine Erinnerung an den Tag, an dem …. -(Pamiętam ten dzień, nie pamiętam tego dnia, kiedy…)

Ich kann mich nur gut/schwach daran erinnern, wie …. – (Dobrze/słabo pamiętam to, kiedy …)

Soweit /soviel ich mich erinnern kann, … -( O ile mogę sobie przypomnieć..).

Wenn ich an [A] zurückdenke, … (Wracając pamięcią do …)

Wenn ich auf [A] zurückblicke, … – (Patrząc wstecz na … )

Ich habe nur noch schwache Erinnerungen daran, wie .. – (Mam tylko słabe wspomnienia o tym, jak…)

sich etwas [N] in Erinnerung rufen – (coś przywoływać z pamięci)

soviel mir erinnerlich ist – (o ile pamiętam)

Rückblickend lässt sich sagen, dass… – (Patrząc z perspektywy czasu można powiedzieć/stwierdzić, że ..)

in der Rückschau – (spojrzenie wstecz)

Im Rückblick auf das letze Jahr – (wspominając ubiegły rok)

Teraz bez trudu opiszemy nasze wspomnienia. 🙂

Przeczytaj również:

 


Leave a Reply