Jak napisać wstęp do rozprawki? Einleitung

Erörterung

Zagadnieniem oraz wskazówkami jak napisać rozprawkę zajęłam się w tym wpisie. Obecnie przejdę do zaprezentowania słownictwa potrzebnego do poprawnego napisania wstępu.

Przypomnę, co powinien zawierać wstęp:

Allegemeine Informationen zum Thema, die Einleitung schliesst mit der Fragestellung. ab.

Ogólne informacje na dany temat, krótkie przedstawienie tematu, zakończone sformułowaniem pytania. Pytanie uwypukla kontrowersje związane z danym problem

die Beschreibung eines Problems/opis problematyki

Na początku warto przemyśleć i nazwać zagadnienie nadrzędne. (der Oberbegriff). Podam przykład. Problem życia bez telefonu komórkowego lub komputera będzie zagadnieniem DIE DIGITALISIERUNG albo DIE ZEITVERSCHWENDUGN (marnotrawstwo czasu) . Die GLOBALISIERUNG obejmuje rozważania dotyczące rozwoju techniki, przemysłu czy internetowe społeczności. Śmieci, zanieczyszczanie powietrza, smog można zakwalifikować do pojęcia DER UMWELTSCHUTZ (ochrona środowiska).

Na początku warto zdefiniować zagadnienie nadrzędne. Oto przydatne zwroty:

Unter dem Begriff „…”. versteht man …/pod pojęciem … rozumiemy..

Mit dem Begriff „…” verbinden viele Menschen …[A] /wielu ludzi łączy pojęcie „…” z ..

Als „…” kann man die Situation bezeichnen, wo…/Jako … można określić sytuację, kiedy …

Der Begriff „…” ist als [N] zu bezeichnen/ Pojęcie „…” oznacza …

Es gibt einen Zusammenhang zwischen „…” [D] und [D]./ Istnieje związek między „…”, a

Das Problem besteht darin, dass …/Problem polega na tym, że …

„Der Oberbegriff” wird (für jdn) zum Problem/ Coś stało się (dla kogoś) problemem

Das Problem soll in Angriff genommen werden/ Należy zmierzyć się z problemem

Duży wybór zwrotów można znaleźć w wpisie BEZPROBLEMOWO O PROBLEMIE.

Teraz wystarczy dodać jakieś uzasadnienie, dlaczego istnieje problem:

Das Problem hat mehrere Aspekte/mehrere Seiten./Problem ma wiele aspektów.

Man darf das Problem nicht so einseitig sehen/ Nie można patrzeć na to tak jednostronnie.

Diese Einstellung birgt sowohl viele Vorteile als auch Nachteile mit sich./To nastawienie ma wiele zalet i wad.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass... /Nie ma wątrpliwości, że ….

Es steht außer Frage dass ... /Nie należy wątpić, że …

Die Fragestellung/stawianie pytania

Krótki opis problematyki (dwa, trzy zdania) prowadzi do postawienia pytania. Oto zwroty pomocne w tym temacie:

Diese kurze Beschreibung führt zu der Frage, ob…/Ten krótki opis prowadzi do pytania, czy…

Es wird immer wieder gefragt, ob… wann… warum…/ Pojawia się pytanie, czy …

Da fragt man sich, ob …/Można się zastanawiać, czy…

Man steht vor der Frage, ob ... /Stoimy przed pytaniem, czy …

Uff, to już koniec wstępu! Akapit.

Ciąg dalszy nastąpi 🙂

 

Leave a Reply