Erörterung/rozprawka – podsumowanie

Schluss

Rozprawka, którą opisałam tu, kończy się posumowaniem argumentów za i przeciw. Należy teraz wyciągnąć wnioski odwołując się do postawionego we wstępie pytania. Podsumowanie powinno dotyczyć ogólnych rozważań na zadany temat, biorąc pod uwagę przytaczane w części głównej argumenty, ich wagę, ich siłę przekonywania za lub przeciw omawianego problemu.

Oto słownictwo przydatne do wyrażenia posumowania:

Redemittel

Um abschliessend zur Ausgangsfrage zurückzukommen, … – Wracając do postawionego na wstępie pytania…

Aus den angeführten Argumenten Pro- und Kontra kann man schlussfolgern, dass… – Z przytoczonych argumentów za i przeciw można wnioskować, że …

Aus den angeführten Argumenten Pro- und Kontra kann man folgende Folgerung ziehen/ableiten, dass … – Z przytoczonych argumentów za i przeciw można wyciągnąć wniosek, że …

… kann man einen Schluss ziehen – … można wyciągnąć wniosek

.. kann man zu dem Schluss kommen/gelangen – … można dojść do wniosku, że …

Betrachtet man die Argumente und die Kräfteverhältnisse, muss man feststellen, dass .. Biorąc pod uwagę argumenty i ich siłę przekonywania należy stwierdzić, że …

Alles in alem zeigt sich, dass – To pokazuje w sumie, że …

Das Problem hat mehrere Aspekte – Problem ma wiele aspektów.

Das Problem hat mehrere Seiten – Problem ma kilka stron.

So einseitig kann man das Problem nicht sehen. – Nie można spojrzeć na problem tak jednostronnie.

Fazit: – konkludując:

Das ist bedauerlich, denn ... To jest godne ubolewania, gdyż …

Das ist erfreulich, denn … To jest satysfakcjonujące, gdyż …

Für die Zukunft sollte das bedeuten … To oznacza, że w przyszłości należy …

So können wir nur hoffen, dass … – Więc możemy tylko mieć taką nadzieję, że …

W tej części przydają się również zwroty związane z wyrażaniem zdania. Proponuję zapoznać się z niektórymi z nich przedstawionymi w tym wpisie. Przydają się one również w posumowaniu i przy wyciąganiu wniosków.

Mam nadzieję, że napisanie rozprawki nie będzie już sprawiało jakichkolwiek problemów. Wystarczy użyć zwrotów zawartych w wpisach o rozprawce.

Jeśli masz pytania napisz w komentarzu!

Spodobało się? Udostępnij i podziel się z innymi!

Leave a Reply