Wie schreibt man eine Erörterung – rozprawka

Jak napisać rozprawkę w języku niemieckim?

W tym wpisie zajmę się rozprawką. Co to jest rozprawka? Odpowiedź można znaleźć w definicji tej formy pisemnej.

2. Schule Aufsatzart, bei der Pro und Kontra einer sozialen oder politischen Frage diskutiert wird /Wypracowanie, w którym rozważane są kwestie natury socjalnej lub politycznej za pomocą argumentów za i przeciw.

Jak napisać poprawnie rozprawkę?

Zanim zaczniesz pisać ….

Siądź wygodnie, weź kartkę papieru i zbierz myśli na zadany temat. Bądź kreatywny, wypisz wszelkie argumenty, które przychodzą ci do głowy. Może to być mindmap, albo też krótkie punkty. Do każdego punktu powinno się dobrać przekonujący przykład z życia. (Jeśli nic ciekawego nie znajdziesz, to wymyśl coś 🙂 )Pamiętaj! Ważne jest uzasadnienie.

Pisząc rozprawkę/Erörterung trzymaj się następującego schematu:

  • argument – das Argument (Pro- und Kontra)
  • uzasadnienie –die Begründung
  • przykład – das Beispiel

Następnym krokiem jest znalezienie najciekawszych argumentów pośród wypisanych. Decyduje siła przekonywania, dobre uzasadnienie poparte przykładem. Unikać należy wielu „suchych” argumentów.

Pamiętaj!  Twoje zdanie nie jest argumentem! Podam przykład. Ich meine, die Idee ist gut. To jest uzasadnienie (należy jeszcze dodać denn...)

Znajdź logiczne uzasadnienie wybranych argumentów. Przykłady mogą być wzięte z życia, sięgnij po swoje osobiste doświadczenie – albo je wymyśl!

Budowa rozprawki

Ten schemat jest zapewne wszystkim znany:

die Einleitung/wstęp

Opiszę krótko każdą z części.

Allegemeine Informationen zum Thema, die Einleitung schliesst mit der Fragestellung. ab.

Ogólne informacje na dany temat, krótkie przedstawienie tematu, zakończone sformułowaniem pytania. Pytanie uwypukla kontrowersje związane z danym problemem.

der Hauptteil/część główna

Formulierung der These, die durch Argumente gestützt wird. Ein Argument besteht aus der Begründung und dem Beispiel. Man beginnt mit den Pro-Argumente, dann kommen die Contra-Argumente. Der Hauptteil schliesst mit eigener Stellungnahme ab..

Należy sformułować tezę i poprzeć ją argumentami z uzasadnieniem i przykładem. Część główna kończy się przedstawieniem własnego punktu widzenia.

Der Schluss/ zakończenie

Man versucht , einen Kompromiss oder ein Fazit zu formulieren, mit Blick auf die Ausgangsfragestellung.

Próba sformułowania wniosków końcowych w nawiązaniu do postawionego we wstępie pytania.

W następnych wpisach podam słownictwo przydatne do napisania poszczególnych części rozprawki. Ci czytelnicy, którzy świetnie znają język niemiecki mogą zapoznać się z dokładną instrukcją pisania rozprawki pod tym linkiem.

 

Leave a Reply