„ALSO…” – dlaczego nie należy używać tego zwrotu?

Podczas dyskusji padają pytania – potrzebujemy czasu aby znaleźć odpowiedzieć.  „Schlagfertigkeit” nie jest bynajmniej łatwym zadaniem..

Jakiego rodzaju mogą to być pytania? Podam parę przykładów.

Mich würde interessieren, ob/warum/wie… – Ciekawi mnie, czy/dlaczego/jak…

Ich würde gerne noch mehr über…  wissen. – Chętnie dowiedział(a)bym się coś na temat…

Könnten Sie/könntest du mir bitte noch einmal erklären, wie/warum… – Czy mogłabyś mi jeszcze raz wyjaśnić, jak/dlaczego…

Eine Sache ist mir nicht ganz klar geworden. Und nämlich… – Jedna sprawa nie jest dla mnie jeszcze jasna, a mianowicie…

Wie stehen Sie zum Thema…? – Jakie jest Pana zdanie na temat…?

Potrzebujemy trochę czasu, aby zastanowić się nad odpowiedzią. Z pewnością nie powinniśmy ani zbyt długo milczeć, ani głośno myśleć (hm, mmm), ani zasłaniać się nieśmiertelnym „ALSO…..” (a więc…)

Proponuję przyswoić sobie parę zwrotów obliczonych na zyskanie czasu do namysłu.

Są to następujące zwroty:

Mit dieser Frage sprechen Sie einen interessanten Punkt an. – Tym pytaniem poruszył(a) Pan/Pani interesujące zagadnienie.

Ihre Frage zeigt mir, dass mein Grundgedanke noch nicht deutlich geworden ist. – Pańskie pytanie dowodzi, że moja myśl przewodnia nie została jasno przedstawiona.

Vielen Dank für Ihre Frage, auf die ich gerne eingehe. – Dziękuję za to pytanie, na które chętnie odpowiem.

Das ist eine gute Frage, die mich auch beschäftigt (hat). – To dobre pytanie. To zagadnienie jest również dla mnie ważne/frapujące.

Das ist eine gute Frage, die ich mir oft gestellt habe. – To dobre pytanie, które i ja sobie często stawiam.

Vielen Dank für diesen wertvollen Hinweis. – Dziękuję za tę cenną wskazówkę.

Das ist ein weiterer interssanter Punkt. – To jest następne ciekawe zagadnienie.

Das will ich Ihnen gerne erklären. – Chętnie to wyjaśnię.

 

Mamy jeszcze inną możliwość zyskania na czasie. A mianowicie możemy nawiązać do problemu, który został poruszony w pytaniu. W jaki sposób? O tym zagadnieniu napisałam w poście „Bezproblemowo o problemie” 

Można znaleźć bez trudu ekwiwalent językowy dla nieśmiertelnego ALSO!

Spodobał Ci się ten artykuł?