Kompromis – to jest to!

Wir machen einen Gegenvorschlag.

Istnieje jeszcze inna możliwość reakcji na propozycję. Nie musimy się ograniczyć do zgody na nią lub jej odrzucenie. Odnośne słownictwo (propozycja, zgoda, odrzucenie, zwlekanie) można znaleźć w wpisie.

W reakcji na mało atrakcyjną propozycję można zaproponować swoje rozwiązanie (einen Gegenvorschlag machen)

Ich würde einen Gegenvorschlag machen! – Zaproponuje inne rozwiązanie.

Ich würde gern einen anderen Vorschlag machen. – A może inne rozwiązanie?

Gibt es eine andere Möglichkeit (außer..)? – Czy istnieje inna możliwość (oprócz…)?

Eine andere Moglichkeit wäre, dass wir Folgendes tun)… – Innym rozwiązaniem byłaby następująca propozycja…

Ich hätte da eine andere Idee. – Miał(a)bym inny pomysł, a mianowicie…

Wir könnten auch Folgendes tun:…. – Moglibyśmy zrobić co następuje…

Wäre es auch nicht denkbar, dass wir… – Czy nie warto byłoby pomyśleć o (innym rozwiązaniu)?

Könnten wir nicht darüber nachdenken, ob… – Czy nie pomyślelibyśmy o tym, żeby…

 Po przeanalizowaniu możliwości rozwiązania różnych propozycji/kontrpropozycji warto zgodzić się na jedno rozwiązanie (sich auf eine Lösung einigen):

Wägt man das Für und Wider ab, so kommt man zu dem Ergebnis, dass … Jeśli waży się plusy i minusy, dochodzi się do wspólnego wniosku, że. . . .
Alles in allem zeigt sich, dass… W sumie okazuje się, że. …
Betrachtet man die Kräfeverhältnisse muss man zum Schluss kommen, dass… Patrząc na układ sił (za i przeciw) trzeba dojść do wniosku, że. . .
Lassen Sie uns Folgendes vereinbaren: ... Umówmy się na następujące rozwiązanie…
Wie wäre es, wenn … A co byłoby gdyby…
Was würden Sie von folgender Lösung halten? – A co uważa Pan/Pani/Państwo o następującej propozycji?
Was halten Sie/hältst du von folgendem Kompromiss … A co uważa pani na temat następującego kompromisowego rozwiązania…?

I ostateczna decyzja wyrażająca podsumowanie negocjacji. Kompromis zostaje zawarty. 🙂 Man handelt eine Lösung/einen Kompromiss aus.).

Das ist ein guter Vorschlag. – to jest dobra propozycja
Wir haben uns nach einer längeren Diskussion auf…Akk/darauf geeinigt. Po długiej dyskusji zgodziliśmy się na…/na to, że…
Lassen Sie uns Folgendes vereinbaren: ... Umówmy się na następujące rozwiązanie…
Ich sehe, Sie sind nicht dagegen , dass …, also können wir … – Widzę, że nie jest Pan/Pani przeciwni temu, żeby… możemy zatem …
Ja, so machen wir es. – Dobrze, tak zróbmy.
Darauf könnten wir uns vielleicht einigen. – Na to możemy się chyba zgodzić.
Gut, mit dieser Lösung bin ich einverstanden. – Dobrze, zgadzam się z tym rozwiązaniem.
W dyskusji należy być przygotowanym na podejmowanie kompromisów! Przede wszystkim merytorycznie, ale i językowo! (Man muss auch bereit sein, Kompromisse einzugehen). Czasami nie jest to proste!

Spodobał Ci się ten artykuł?