Na und? – o wyrażaniu rezygnacji i znużenia.

Gelassenheit/Gleichgültigkeit/Resignation/Ratlosigkeit/Langweilewie drückt man diese Gefühle aus?

W tym wpisie zajmę się zwrotami wyrażającymi uczucie opanowania, rezygnacji, obojętności, nudy oraz bezradności. Są to zwroty używane w języku potocznym. Oto one:

Gelassenheit – opanowanie/bagatelizowanie

na und? –  no i co z tego?
na wenn schon?- nawet jeśli tak, to co?
Das überrascht mich nicht. – To mnie nie zaskakuje( tego można było się spodziewać)
Das habe ich mir gedacht. – Tak też i myślałem/myślałam.
Das macht  nichts.(das ist nicht schlimm) – Nie jest tak źle.
Nicht so schlimm! Nie jest aż tak źle!
Keine Panik .-  Bez paniki.

Gleichgültigkeit obojętność

meinetwegen – jeśli chodzi o mnie (to jest mi to obojętne)
Von mir aus  kannst du machen, was du willst  – Jeśli chodzi o mnie możesz robić co chcesz.
Das geht mich absolut nicht an. Nie obchodzi mnie to!
Es ist mir egel, ob/ dass… Jest mi obojętne, czy/że…
egal, wer/was/wie/wo/warum ... obojętne, kto/co/jak/gdzie/dlaczego…
So ist das halt. – Tak to jest
So ist das eben Tak to już jest

Resignation –  rezygnacja

immer wieder dasselbe – ciągle tak samo/to samo
So ist das einfach.- Tak to bywa niestety
Das macht/hat/gibt  keinen Sinn. To nie ma sensu
ohne Sinn und Verstand – bez jakiegokolwiek sensu/wyraźnej przyczyny
So ist das nun mal – Tak to już jest.
geschehe, was da wolle  – ohne Rücksicht darauf, was in der Zukunft passieren mag Niech się dzieje co chce! (bez patrzenia na konsekwencje)
Was geschehen ist, ist geschehen. (po ang. There’s no use crying over spilt milk) – Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem.

Ratlosigkeit – bezradność

Was mache ich jetzt? I co ja teraz mam zrobić?
Ich bin völlig ratlos. Jestem totalnie bezradna.
Ich stehe einer Sache [D] gegenüber.– Jestem wobec… bezradna.
Ich weiβ einfach nicht… Po prostu nie wiem…

Langweile – nuda

Es ist zum Sterben langweilig. Można umrzeć z nudów.
Ich finde [A] langweilig. Uważam, że „coś” jest nudne
Mir ist so langweilig. Jest mi tak nudno.
Hier ist so langweilig. Tu jest tak nudno
Życzę jak najrzadszego używania tych zwrotów  w życiu codziennym 🙂