Gute Vorsätze für 2018/Postanowienia noworoczne

Nowy rok zaczyna się od postanowień noworocznych. Jak będzie tym razem? Zapewne mamy mnóstwo pomysłów, pragniemy zrealizować ciekawe plany, zamierzamy zdobyć świat… W tym wpisie przedstawię słownictwo związane z wyrażaniem postanowień. Te zwroty można równie dobrze zastosować do opisu planów na przyszłość. Dotyczy to nie tylko tej dalekiej przyszłości! Warto pamiętać o nich przy planowaniu! Podam przykłady zastosowania tego słownictwa na przykładzie postanowień noworocznych.

Gute Vorsätze/postanowienia

Załóżmy, że postanawiamy:

Spitzenleistungen erbringen/osiągnąć sukcesy

ein paar Kilo abnehmen/schudnąć parę kilo

eine Fremdsprache erlernen/nauczyć się języka obcego

sich in seiner Entwicklung weiterbringen/rozwinąć się

sich selbstverwirklichen/samorealizować się

fit bleiben/być w dobrej formie

mit dem Rauchen aufhören/skończyć z paleniem

Redensarten/zwroty

Mamy już przykłady postanowień. Teraz należy przyswoić sobie słownictwo konieczne do jego wyrażenia. Oto zwroty językowe ułatwiające przekazanie naszych zamiarów:

Als Vorsatz werde ich ….. ( Inf)/ Jako cel stawiam sobie

Ich habe mir vorgenommen, …. zu (Inf)/Postanowiłem/am (coś zrobić)

Ich verspreche, dieses Jahr ….. zu (Inf)/Obiecuję sobie w tym roku …

Dieses Jahr plane ich, …. zu (Inf)/Planuję w tym roku …

Dieses Jahr habe ich vor, …. zu (Inf)/W tym roku mam w planach …

Dieses Jahr beabsichtige ich, ….. zu (Inf)/W tym roku zamierzam …

Ich habe die Absicht, …… zu (Inf)/Mam zamiar …

Für das neue Jahr will ich … (Inf)/W nowym roku pragnę…

Ich will bei meinem Vorsatz bleiben, …. zu (Inf)/Pragnę pozostać przy moim postanowieniu…

Ich habe den Vorsatz gefasst, etwas zu tun/Postanowiłam/em coś zrobić

Mein erklärtes Ziel ist es, … zu (Inf)/Moim zdeklarowanym celem jest …

Ich habe mir zum Ziel gesetzt, …. zu (Inf)/Postawiłam/em sobie za cel …B

Beispiele/Przykłady zdań

Połączmy zwroty z postanowieniami. Oto przykłady:

Ich habe mir vorgenommen, ein paar Kilo abzunehmen.

Als Vorsatz will ich Spitzenleistungen im Bereich der Mathematik erbringen.

Ich verspreche dieses Jahr, eine neue Fremdsprache zu erlernen.

Ich will bei meinem Vorsatz bleiben, mit dem Rauchen aufzuhören.

Warto poćwiczyć niektóre z tych zwrotów na przykład na stronie kahoot.com

Życzę powodzenia nie tylko w opanowaniu nowego słownictwa, ale również w dotrzymaniu noworocznych przyrzeczeń 🙂

Przeczytaj również wpis


Leave a Reply