Mein Hobby – interesująco o zainteresowaniach

Czy potrafisz powiedzieć coś o swoim hobby, o swoich zainteresowaniach? Zapewne tak.

Ich interessiere mich für Musik.
Ich treibe Sport.
Ich höre Musik.
Ich spiele Fussball.

Oto proste zdania, które wypowie każdy zaawansowany początkujący.
Nie brzmi to profesjonalnie, raczej ubogo językowo i nie sprawia dobrego wrażenia na odbiorcy.

Proponuję wykorzystać zwroty z zakresu

Prioritäten

które wyrażą nasze zainteresowania w sposób ciekawy i na dobrym poziomie językowym.

Przede wszystkim należy poszukać  rzeczowników oddających nasza sferę zainteresowań np. Sport, Musik, Literatur, Freizeit, Hobby, Ausbildung (wykształcenie), Weiterbildung (dokształcanie się), Selbstverwirklichung (samorealizacja), Selbstständigkeit (samodzielność), finanzielle Unabhängigkeit (niezależność finasowa), Kreativitat, Wolontariat usw.

A oto przykład wykorzystania zwrotów „Prioritäten” praktycznie:

Na poziomie C1:

An erster Stelle steht für mich Sport. Ich spiele Tennis.
Ich lege viel Wert auf Literatur. Ich lese gern … .
Musik spielt eine große Rolle in meinem Leben. Ich höre oft Jazz.
Mein Hobby ist von großer Wichtigkeit für mich. Ich sammle Briefmarken.

Na poziomie zaawansowanym (na przykład kiedy staramy się o pracę lub stypendium):

Ich messe meiner Weiterbildung eine große Bedeutung bei. Ich nehme an dem Projekt „…” teil.
Selbstverwirklichung ist auch nicht ohne Bedeutung.
Finanzielle Unabhängigkeit ist für mich von großer Wichtigkeit.
Ich lege viel Wert auf Kreativität.
Pünktlichkeit versteht sich von selbst.

Gdy coś nie jest ważne, możemy to wyrazić na przykład w następujący sposób:

Geld ist zweitrangig. Es gibt doch viel Wichtigeres!
Freie Zeiteinteilung (ruchomy czas pracy) steht im Hintergrund.
Schichtarbeit kommt nicht in Frage. (praca na zmiany)
Bądź kreatywny/a! Dzięki tym zwrotom możesz wyrazić swoje priorytety!
Spróbuj!