Mitleid – o tym, jak wyrazić współczucie

Man empfängt ein groβes Mitleid mit jemandem. Współczujemy komuś.

Po niemiecku „das Mitleid” oznacza emocję odczuwaną w sytuacjach, kiedy pragniemy kogoś pocieszyć, pomóc lub nie zadawać mu bólu. (Gefühl, jdn trösten oder in Not helfen oder nicht quälen zu wollen).

Na każdym kroku zdarzają się takie sytuacje, w których pragniemy wyrazić swoje współczucie komuś, kto przeżywa kłopoty, boryka się z trudnościami. Smutek maluje się na jego twarzy, często potrzebuje wsparcia. A my pragniemy wesprzeć go choćby dobrym słowem.

Jak to wyrazić po niemiecku? Oto przykłady słownictwa bardzo przydatnego w takich sytuacjach.

Ich kann mit dir/Ihnen mitfühlen. Współczuję ci/Pani/Panu/Państwu bardzo.

Ich kann deine/Ihre Situation gut verstehen. Mogę zrozumieć twoją/Państwa sytuację.

Ich kann verstehen, dass du/Sie traurig bist/sind. Mogę zrozumieć, że jest ci/Państwu trudno.

Ich kann verstehen, dass du/Sie enttäuscht bist/sind. Mogę zrozumieć twoje/Państwa rozczarowanie.

Das muss sehr schwer für dich/Sie sein.  To musi być trudne dla ciebie/Państwa.

Możemy poprzestać na wyrażeniu swojego współczucia. Niemniej można spróbować pocieszyć kogoś, kto znalazł się w trudnej sytuacji. Z pewnością słowa te mogą działać uspakajająco!

Deswegen geht doch die Welt nicht unter! Świat się od tego nie zawali!

Es wird schon nicht so schlimm sein. Nie będzie tak źle.

Keine Sorge. Das wird schon klappenNie martw się! Jakoś się ułoży.

Keine Panik (auf der Titanik!) Das wirst du schon schaffen. Bez paniki. Dasz sobie radę.

Es ist doch nichts weiter passiert. Na szczęście nic gorszego się nie stało.

Das kann doch jedem mal passsieren. Takie rzeczy zdarzają się każdemu.

Jeśli dodamy do tych zwrotów wyrazy ubolewania, możemy być pewni, że potrafimy udzielić często tak potrzebnego wsparcia.

Das ist aber schade. Jaka szkoda!

Das ist ja furchbar! To okropne!

Wie unangenehm! Jak nieprzyjemnie!

Oh, das tut mir aber Leid. Jakże mi przykro.

W życiu zdarzają się różne sytuacje, mniej lub bardziej nieprzyjemne. Potrafimy już wyrazić współczucie lub ubolewanie. Potrafimy również (lepiej lub gorzej) pocieszać. Zupełnie inaczej wyrazimy swoje współczucie w obliczu śmierci.

O tym, jak wyrazić swoje współczucie prywatnie lub oficjalnie na wieść o czyimś zgonie będzie traktował następny wpis.