Präsentation – wstępnie o organizacji wypowiedzi

Z prezentacją spotykamy się na każdym kroku – jako uczeń czy  student, jako pracownik naukowy, jako naukowiec itp.  Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak istotna jest umiejętność dobrego zaprezentowania danego zagadnienia. Nawet jeżeli temat prezentacji jest dla nas czymś prostym, to jego przedstawienie w odpowiedni sposób  znacząco wypływa na jego odbiór.

Prezentacja na wybrany temat jest też bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na ocenę końcową całego egzaminu z języka niemieckiego w programie IB  SL/HL  (ale również na maturze czy egzaminie DSD).

Wypowiedź ustna konstruowana jest na podstawie obrazka z podaną sentencją, które są bodźcem do przemyśleń na temat/tematy przedstawiane na obrazu i komentowane przez sentencję.

Na wypowiedź ustną składają się następujące części:
  1. powitanie
  2. wstęp
  3. opis obrazka
  4. wyjaśnienie sentencji
  5. zaprezentowanie swojego zdania
  6. dyskusja
  7. podziękowanie za uwagę i pożegnanie

W tym poście zaprezentuję zwroty przedstawiające plan wypowiedzi. Jest to typowe postępowanie również w przypadku referatu. Słuchacz zostaje poinformowany, co i w jakiej kolejności będzie referowane.

Nadaje to przejrzystości i  służy uporządkowaniu kolejnych poruszanych punktów naszej wypowiedzi, a co za tym idzie – wywołuje dobre wrażenie związane  z przemyślanym przedstawieniem danego tematu.

Ich habe meine Präsentation folgendermassen gegliedert. (Swoją prezentację podzieliłam/podzieliłem w następujący sposób.)

Beginnen möchte ich mit [D] (mit der Bildbeschreibung) (Rozpocznę opisem obrazka.)

Danach werde ich [A] (den Spruch/die Sentenz/die Losung) erklären/ interpretieren/deuten. (Potem wyjaśnię/zinterpretuję sentencję/hasło.)

Dann versuche ich [A] (den Spruch/die Sentenz/die Losung) zu  erklären/ zu interpretieren/ zu deuten.
(Następnie spróbuję wyjaśnic/zinterpretować sentencję/hasło.)

Nachher gehe ich auf [A] (den Spruch/die Sentenz /die Losung) ein. (Następnie nawiążę do sentencji/hasła.)

Anschließend sage ich meine Meinung zum Thema „…”. (Potem wypowiem się na temat „…”.)

Später werde ich meine Assoziationen zwischen dem Bild und dem Spruch präsentieren. (Następnie zaprezentuję moje skojarzenia związane z obrazkiem i sentencją.)

Nicht zuletzt möchte ich meine Überlegungen über das Thema „…” vorstellen. (Następnie przedstawię moje przemyślenia związane z tematem „…”.)

Zum Schluss würde ich gern eine Diskussion zum Thema „…” führen. (Na koniec chętnie podyskutuję na temat „…”.)

Abschließend würde ich gerne auf Ihre Fragen eingehen. (Na zakończenie chętnie odpowiem na pytania.)

Nie do przecenienia są proste zwroty, takie jak: najpierw, potem/następnie, na koniec/na zakończenie:
zuerst
zunächst
dann
danach
nachher
darüber hinaus
später
anschließend
abschließend
zuletzt
zum Schluss
Informację, jak powinna teoretycznie wyglądać dobra prezentacja, można znaleźć w materiałach Goethe Institut pod następującym linkiem:
Życzę owocnego planowania swojej wypowiedzi ustnej 🙂