Prioritäten – czyli co jest w życiu ważne

Prioritäten setzen – ustalanie priorytetów

Proponuję Wam dzisiaj naukę zwrotów niezwykle pomocnych w wyrażaniu, co jest dla nas bardziej ważne, a co mniej. W późniejszych wpisach pokażę, jak praktycznie wykorzystać te zwroty.

Najważniejszą sprawą jest przyswojenie sobie słownictwa.
Symbol [N] w poniższych przykładach oznacza rzeczownik w mianowniku. Podobnie [A] to biernik (Akkusativ), a [D] – celownik (Dativ). W jego miejsce możemy wstawić dowolną ważną (lub mniej ważną :)) dla nas rzecz.

A) Toco jest dla mnie ważne:

 1. An erster Stelle steht für mich [N](na pierwszym miejscu stawiam…)

 2. [N] ist nicht ohne Bedeutung. (…nie jest bez znaczenia.)

 3. [N] steht im Vordergrund. (… jest na pierwszym planie.)

 4. [N] ist erstrangig. (… jest pierwszoplanowe.)

 5. [N] spielt eine große Rolle für mich/in meinem Leben. (… odgrywa ważną rolę dla mnie/w moim życiu)

 6. Ich lege einen großen Wert auf [A](… ma dla mnie dużą wartość.)

 7. Ich lege viel Wert auf [A]. (… ma dla mnie dużą wartość.)

 8. [N] ist von großer Wichtigkeit/Bedeutung für mich. (… jest dla mnie ważne/ma duże znaczenie.)

 9. Ich messe [D] eine große Bedeutung bei. (Przywiązuję dużą uwagę do …)

 10. [N] versteht sich von selbst. (Rozumie się samo przez się/jest oczywiste, że … jest ważne.)

 B)  Toco jest mniej ważne:
 1. An letzter Stelle steht für mich [N] (Na ostatnim miejscu stoi dla mnie…)

 2. [N] ist kaum der Rede wert. (Nie warto nawet wspominać o …)
  Po tym zdaniu można też dodać kolejny przykład:

 3. Es gibt doch viel Wichtigeres! (Istnieje przecież coś ważniejszego!)

 4. [N] kommt nicht in Frage. (… nie jest brane pod uwagę.)

 5. [N] spielt keine große Rolle in meinem Leben. (… nie odgrywa w moim życiu żadnej znaczącej roli.)

 6. [N] bedeutet nicht viel für mich. (… nie znaczy dla mnie wiele.)

 7. [N] ist zweitrangig. (… jest drugoplanowe.)

 8. [N] steht im Hintergrund. (… jest na dalszym planie.)

Kilka przykładów:

An erster Stelle steht für mich Sport.
Sport ist nicht ohne Bedeutung.

Warto nauczyć się tych zwrotów, gdyż będą one potrzebne nam w wielu sytuacjach.

Jakich? O tym następny wpis.