Oda do radości – czyli o wyrażaniu zachwytu

 Freude/Begeisterung/Hoffnung/Interesse ausdrücken – jak wyrazić radość, zachwyt, nadzieję czy zainteresowanie?

Begeisterung

Nie jest to trudne zadanie, wystarczy parę słów o międzynarodowym znaczeniu!

Na przykład:

Das ist prima!

klasse!

hurra!

oh!

ah!

wie schön!

Mensch (ist das schön)!

phantstisch!

herrlich! (wspaniale)

groβartig! (rewelacyjnie)

toll! (obłędnie)

wunderbar! (cudownie)

Freude

Wyrażanie radości wiąże się przede wszystkim z czasownikiem „sich freuen”.  I tu pamiętać należy o rekcji. Czasownik ten łączy się z przyimkiem „auf” lub „über”

sich freuen „auf”– oznacza radość z tego, co nastąpi

sich freuen „über”– oznacza radość z tego, co jest

Poniżej podaję zwroty związane z wyrażaniem radości

Ich freue mich darüber/über [A]

Ich freue mich darauf/auf [A]

Oh, das freut mich aber sehr.

Das freut mich zu hören. (Cieszę się słysząc to)

Ich freue mich, Sie/dich hier zu sehen.  (Cieszę się, widząc tu Pana/Panią/ciebie).

Ich freue mich, Sie bei uns begrüβen zu können. (Cieszę się móc Panią/Pana powitać u nas)

Freut mich, das es Ihnen/dir gefallen hat. (Cieszę się, że Państwu/tobie podobało się)

Ich bin sehr froh, dass… (Jestem zadowolona/y, że…)

schön/prima/gut, dass….

Hoffnung

Wyrażanie nadziei jest jeszcze prostsze.  Wystarczy użyć czasownika „hoffen”

Ich hoffe, das…

Ich hoffe, die Prüfung gut zu bestehen. (Mam nadzieję dobrze zdać egzamin)

Ich hoffe, die Prüfung gut bestanden zu haben. (Mam nadzieję, że zdałem/zdałam dobrze egzamin)

Hoffentlich  (miejmy nadzieję, że…)

Zwracam uwagę na czasownik „hoffen”. Jest on używany również z konstrukcją „zu”, pod warunkiem, że dotyczy tego samego podmiotu w obu zdaniach.  Poniżej przykład tej konstrukcji. (Mam/ma nadzieję, że dobrze zdam/zda ten egzamin)

Ich hoffe, dass ich die Prüfung gut bestehe. – Ich hoffe, die Prüfung gut zu bestehen.

Er hofft, dass er die Prüfung gut besteht. – Er hofft, die Prüfung gut zu bestehen.

Ta sama konstrukcja – tylko z tą różnicą, że drugie zdanie oznacza czas przeszły. (Mam/ma nadzieję, że zdałam/zdał dobrze egzamin).

Ich hoffe, dass ich die Prüfung gut bestanden habe.  – Ich hoffe, die Prüfung gut bestanden zu haben.

Er hofft, dass er die Prüfung gut bestanden hat. – Er hofft, die Prüfung gut bestanden zu haben.

Interesse

Wyrażanie zainteresowania nie jest trudne. Oto przykładowe zwroty:

Das interssiert mich sehr. (To ciekawe)

Das sieht aber interessant aus! (To zapowiada się ciekawie)

Da bin ich aber gespannt. (Ale jestem ciekawa!)

Jestem przekonana, że zwroty te możesz swobodnie używać również w debacie.  🙂