Ich habe ein großes Problem!

Ich habe ein großes Problem!

O innych sposobach wyrażenia sytuacji, kiedy znajdujemy się w mniejszych lub większych tarapatach.

Ten tytułowy zwrot jest najprostszym sposobem, aby opisać problematyczną dla nas sytuację. W języku niemieckim istnieją również inne zwroty wyrażające mniej więcej to samo. Często mogą być one przerysowane, przesadzone – wszystko zależy od naszego nastawienia emocjonalnego.

W tym wpisie przedstawię ciekawe zwroty – a do tego proste do nauczenia! Są one bardzo podobne do zwrotów używanych w języku polskim.

REDENSARTEN

Das ist eine harte Nuss zu knacken. (eine schwierige Aufgabe zu bewältigen)  – To jest twardy orzech do zgryzienia.

Możemy dodać zamiast czasownika „sein” również czasowniki „haben”, „geben”(dać), „bekommen”(otrzymać), „beißen”(ugryźć). O tych możliwościach można wyczytać w słowniku. <etwas ist eine harte Nuss für jemanden; jemandem eine harte Nuss zu knacken/beißen (= lösen) geben; eine harte Nuss zu knacken/beißen haben, bekommen>

(an) etwas [D] zu knacken haben – np. Die Lehrerin gibt den Schülern eine Aufgabe, an der sie ganz schön zu knacken haben” –  rozgryzać trudny problem

Oznacza to – (sich mit einem Problem befassen müssen; mit einer Schwierigkeit konfrontiert sein) , że musimy się zająć jakimś trudnym problemem, z którym zostaliśmy skonfrontowani.

etwas ist am toten Punkt stecken/stehen geblieben – coś utknęło w martwym punkcie.

(etwas wird durch ein schwer zu nehmendes Hindernis unterbrochen) – coś napotkało na swojej drodze przeszkody nie do pokonania. np. Die Gespräche sind am toten Punkt stecken geblieben.

den Boden unter den Füßen verlieren – stracić grunt pod nogami

(z. B. emotionale, finanzielle) Sicherheit verlieren; (mechanisch und emotional) den Halt verlieren; Rückhalt / Stabilität verlieren; sich hilflos fühlen; unter Schwindel leiden – utracić stabilność emocjonalną/finansową, czuć się bezradnym, czuć zawroty głowy.

 

zwischen Hammer und Amboss sein/sich zwischen Hammer und Amboss befinden – być/znajdować się  między młotem a kowadłem

sich zwischen zwei Fronten befinden, in großer Bedrängnis sein (znajdować się w sytuacji  wyboru między dwoma wykluczającymi się możliwościami, przy czym każda jest niekorzystna dla wybierającego)

Mam nadzieję, że te proste do nauczenia zwroty pozwolą nam na ubogacenie słownictwa.
Spodobało się? Udostępnij i podziel się z innymi!

Leave a Reply